#404

Wprowadzenie do Elixir i frameworku Phoenix

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

Elixir jest back-endowym, deklaratywnym, dynamicznym funkcyjnym językiem, który bazuje na Erlangu (i używa Erlang VM), ale swoją składnię bierze z Ruby. Elixir ma różnorakie zastosowania (aplikacje sieciowe, gry, IoT (Internet of Things)), jest łatwy w użyciu, i w wiekszości przypadków pozwala pisać programy w relatywnie małej ilości kodu (często dzięki pattern matching). Każdy Elixirowy program zbudowany jest z wielu procesów, które wymieniają między sobą wiadomości i, jeśli upadną, powstają z pomocą specjalnych procesów nazywanych nadzorcami (supervisors). Wreszcie, Phoenix jest frameworkiem typu MVC porównywalnym do Rails, Laravel, czy Django, który pozwala pisać sieciowe aplikacje (a także budować API oraz aplikacje działające w czasie rzeczywistym) z zadziwiającą łatwością.

Żarówka

Czego się nauczysz?

Na warsztacie poznasz podstawy języka Elixir (koncepty funkcyjnego programowania, typy danych, przykłady dobrych praktyk). Zbudujesz małą back-endową aplikację używając frameworku Phoenix. A także zrozumiesz jakie są praktyczne zastosowania Elixir, czy i gdzie można znaleźć pracę jako Elixirowiec, i dlaczego Elixir zyskuje na popularności.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Elixir jest wyśmienity dla:
- początkujących programistów (Elixir ma bardzo minimalistyczną składnie, co ułatwia uczenie)
- programistów zainteresowanych funkcyjnymi językami (Elixir, Erlang, etc.)
- programistów, którzy chcą nauczyć się nowego języka (z roku na rok Elixir zyskuje na popularności, i wyśmienicie nadaje się do IoT (Internet of Things))
Notatnik

Wymagania wstępne

'- podstawowa wiedza na temat programowania (zmienne, funkcje, pętle, if-then-else, etc.) oraz używania terminalu/konsoli/cmd
Podczas warsztatu uczestnicy korzystają z własnych komputerów.

Prowadzący

Mikołaj Kubera:

Nauczyciel i mentor kodowania, developer, pasjonat programowania funkcyjnego i niezależny twórca. Prowadził własny start-up, pracował w przemyśle jako full-stack developer używając JavaScript i NodeJS oraz języków funkcyjnych (Elm i Elixir). Uczy kodowania full-stack w językach funkcyjnych oraz podstaw programowania w językach imperatywnych. Obecnie pracuje nad niezależnymi grami komputerowymi pisanymi wyłącznie w językach funkcyjnych. Poza programowaniem kocha naturę, sztukę oraz filozofie wschodu.

Program warsztatów

  1. Czym jest Elixir, Erlang, i Phoenix
  2. Koncepty funkcyjnego programowania używane w Elixir
  3. Typy danych
  4. Mix CLI i praca z konsolą/terminalem
  5. Pierwsza aplikacja
  6. Architektura MVC (Model-View-Controller)
  7. Aplikacja sieciowa typu CRUD (Create, Read, Update, Delete)

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.