#799

Wprowadzenie do analizy biznesowej z elementami User Experience Design

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat weekendowy w godz. 09:00-13:00 (4 h) 🟢

Podczas warsztatu w sposób interaktywny poprzez pracę nad przykładowym casem, poznasz, jak wygląda praca analityka biznesowego, a także jakie są podstawowe zasady User Experience Design. Warsztat pozwoli więc na to, żeby nie tylko dowiedzieć się, jakie kompetencje są potrzebne do efektywnej pracy w roli analityka biznesowego, ale będzie również okazją do rozpoczęcia lub kontynuacji praktycznej pracy nad rozwojem tych umiejętności.

Żarówka

Czego się nauczysz?

- Czym jest analiza biznesowa,
- Jak wygląda praca analityka biznesowego w zależności od stosowanej w organizacji metodyki zarządzania projektami – Agile, Scrum, Waterfall,
- Jakie są podstawowe zasady User Experience Design i dlaczego ich znajomość jest ważna dla analityka biznesowego,
- Jakie kompetencje są najbardziej potrzebne w pracy analityka biznesowego oraz w jaki sposób je rozwijać.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Dla osób zainteresowanych pełnieniem roli analityka biznesowego w projektach IT.
Notatnik

Wymagania wstępne

Ciekawość świata :)

Prowadzący

Bartłomiej Schmidt:

Od 15 lat pracuję w branży IT. Pełniłem rolę analityka biznesowego, a także kierownika projektów i testera. Pracowałem zarówno w projektach agilowych (SCRUM, Kanban) jak i waterfallowych. Projekty w których brałem udział dotyczyły głównie branży finansowej oraz sektora organizacji pozarządowych.
W pracy analityka biznesowego często stosowałem metody User Experience Design. Posiadam duże doświadczenie w prototypowaniu zarówno low- jak i high-fidelity. Używane przeze mnie narzędzia to Balsamiq, Axure RP i Adobe XD. Jako analityk biznesowy poznałem też notacje UML i BPMN.
Posiadam certyfikaty: PMP, Prince 2 Practitioner, Professional Scrum Master I.

Program warsztatów

1. Wstęp i omówienie przebiegu warsztatu.
2. Czy istnieje definicja analizy biznesowej:
a) praca nad casem,
b) dyskusja.
3. Czym jest User Experience Design:
a) praca nad casem,
b) dyskusja.
4. Kompetencje analityka biznesowego:
a) praca nad casem,
b) dyskusja.
5. Narzędzia analizy biznesowej:
a) praca nad casem,
b) dyskusja.
6. Podsumowanie warsztatu.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.