#770

Wprowadzenie do AgilePM® Foundation

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat wieczorny w godz. 17:00-21:00 (4 h) 🟢

Metoda AgilePM® jest uważana za podejście hybrydowe. Z jednej strony jest to zwinne, responsywne na zmiany, podejście do wytwarzania, a jednocześnie reprezentuje dobrze rozbudowaną warstwę zarządzania jakością, ryzykiem oraz monitorowania i kontroli. Pozwala ona działom biznesowym zrozumieć zakres, charakterystykę i sposób wytwarzania oraz rozwoju produktu.

W ramach warsztatu zostaną przedstawione najważniejsze założenia metodyki AgilePM, struktury procesu i pojęcia. Uczestnikom zostanie dostarczona wiedza w zakresie ról, produktów, techniki metodyki oraz pryncypiów AgilePM. Zostaną również przedstawione obowiązki oraz produkty rekomendowane przez DSDM®.

Szkolenie prowadzone będzie  w charakterze interaktywnych warsztatów online, które opierać się będą na interakcji z uczestnikami oraz pracy na procesach w praktycznym, projektowym ujęciu.

Żarówka

Czego się nauczysz?

- Zaznajomisz się ze specyfiką pracy w projektach oraz poznasz i zrozumiesz główne zagadnienia związane z zarządzaniem projektem w sposób zwinny,
- Poznasz kluczowe umiejętności niezbędne do pracy w zwinnych projektach,
- Nabędziesz wiedzę na temat procesów, produktów, ról w metodyce AgilePM,
- Zrozumiesz mechanizmy zarządzania i kontroli w projekcie Agile,
- Dodatkowo wspólnie omówimy techniki Agile w warunkach projektowych - ustalanie priorytetów MoSCoW, rozwój iteracyjny i timeboxing.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat adresowany jest do wszystkich osób, które odpowiadają za realizację projektów IT- kierowników projektów, przedstawicieli działów biznesowych, sponsorów, interesariuszy oraz pozostałych osób, które są zainteresowane zdobyciem wiedzy z zakresu AgilePM na poziomie Foundation.
Notatnik

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych. Doświadczenie w prowadzeniu projektów (niezależnie od branży) będzie przydatne, ale nie jest niezbędne.

Prowadzący

Michał Buczek:

Trener IT specjalizujący się w tematach związanych z zarządzaniem projektami. Entuzjasta metodyk zwinnych, doświadczony w pracy zarówno jako Project Manager, Product Owner , Scrum Master.

Absolwent wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu efektywnego zarządzania w IT na SGH. Nabyta wiedza oraz doświadczenie pozwalają mu kompleksowo zarządzać wymaganiami projektowymi i produktowymi.

Obecnie zatrudniony jako Project Manager w firmie zajmującej się świadczeniem usług z zakresu aplikacji płatniczych, wydawnictwa kart płatniczych, processingu transakcji dla największych banków w Polsce.

Program warsztatów

1. Czym jest Agile?

2. Filozofia, pryncypia, zmienne projektu,

3. Procesy i produkty DSDM,

4. Ludzie w DSDM – DSDM role i odpowiedzialności,

5. Kluczowe praktyki DSDM,

6. Główne praktyki – priorytetyzacja i stosowanie  timeboxów,

7. Planowanie i kontrola w cyklu życia projektu.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.