#119

Wizualizacja danych w R

Podczas warsztatu zapewniamy nielimitowany dostęp do kawy, herbaty, wody. W porze obiadowej zapewniamy pizzę.

Żarówka

Czego się nauczysz?

Po zapoznaniu się z możliwościami programowania w R czas na efektywną prezentację danych. Podczas warsztatu prowadzący bardzo przekrojowo zaprezentuje możliwości związane z wizualizacja danych w R. Począwszy od podstawowych wizualizacji, poprzez analizę danych za pomocą pakietu GGPLOT2, budowę interaktywnych dokumentów RMarkDown kończąc na zaawansowanych aplikacjach zbudowanych w Shiny czy Power BI. Zaprezentowane zostaną także metody publikowania prac do serwisu RPubs. Warsztat przewidziany jest dla osób które posiadają podstawową wiedzę z zakresu programowania w R.

Prowadzący

Dawid Detko:

Dawid jest ekspertem w dziedzinie zaawansowanej analityki, hurtowni danych oraz systemów Business Intelligence. Pracował z wieloma technologiami takimi jak Microsoft, Oracle, SAS, TeraData natomiast jego główne kompetencje skupiają się na technologiach Microsoftu. Aktualnie w firmie Predica pełni rolę Architekta Data Science i prowadzi projekty w zakresie zaawansowanej analityki i machine learningu. Posiada tytuł Microsoft Certified Professional z zakresu baz danych czy machine learningu. Poza pracą aktywnie dzieli się wiedzą z innymi prowadząc szkolenia między innymi na Stacji.IT oraz pisząc artykuły na bloga.

Program warsztatów

 1. Wizualizacja danych w R
  1. Wprowadzenie – możliwości
  2. Podstawowe wizualizacje w R
  3. Przegląd ciekawych pakietów (GGPLOT2, WordCloud, CorrPlot, Plotly..)
 2. Wizualizacja danych za pomocą pakietu GGPLOT2
  1. Kluczowe komponenty
  2. Kolor, kształt, rozmiar i inne atrybuty
  3. Budowa wykresu GGPLO2 warstwa po warstwie
  4. Legenda
  5. Zadania
 3. Wizualizacja danych w R markdown
  1. Składnia języka R Markdown
  2. RMarkdown – Interaktywne dokumenty
  3. RMarkDown – Prezentacja multimedialna w R
  4. Publikacja dokumentów do RPubs
 4. Wizualizacja danych w Shiny
  1. Hello Shiny !
  2. Dashboardy w Shiny
  3. Dynamiczne parametry/filtry
  4. Interaktywne tabele
  5. Integracja Shiny + Rmarkdown
 5. Prezentacja danych na mapie
  1. Przegląd i wykorzystanie pakietu Leaflet
 6. R z Power BI
  1. Badanie korelacji z pakietem CorrPlot
  2. Dynamiczny Scatterplot

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji wydarzenia oraz jego odwołania w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.