#190

W poszukiwaniu dobrych wymagań – ujęcie praktyczne

Uwaga! Warsztat 4-godzinny!

Nie trzeba powtarzać, jak ważne są wymagania dla sukcesu przedsięwzięć. Nie trzeba przypominać, jakie problemy wynikają ze słabej jakości wymagań. Zamiast rozmawiać o problemach, skupmy się na rozwiązaniach – jak sprawić, by wymagania były lepsze, precyzyjne i odpowiednio dobrze odzwierciedlały potrzeby interesariuszy.

Przećwiczmy pisanie dobrych wymagań i wyciągnijmy wspólnie wnioski dotyczące tego, jakich usprawnień potrzeba w naszych organizacjach.

Podczas warsztatu uczestnicy korzystają z własnych komputerów.

Podczas warsztatu zapewniamy dostęp do kawy, herbaty, wody. Nie zapewniamy lunchu.

Prowadzący

Karolina Zmitrowicz:

Pracuje w branży IT od 10 lat. Posiada międzynarodowe doświadczenie w zakresie analizy biznesowej i inżynierii wymagań, zarządzania jakością i zarządzania projektami: pracowała dla wiodących organizacji finansowych w Republice Południowej Afryki, Holandii, Austrii, Słowacji, Włoszech i w Polsce. Podczas swojej kariery pełniła różne role, od testera, poprzez analityka i projektanta, po koordynatora projektów, co umożliwiło jej poznanie wielu aspektów realizacji projektów IT i nauczyło postrzegania podejmowanych tematów z różnych punktów widzenia. Jest przewodniczącą grupy roboczej ds. inżynierii wymagań w SJSI. Bierze aktywny udział w pracach SJSI nad budowaniem dojrzałości jakościowej w organizacjach IT. Zaangażowana w organizację największych polskich konferencji o tematyce jakości oprogramowania. Często występuje na konferencjach i wydarzeniach branżowych dzieląc się wiedzą, doświadczeniem i przemyśleniami.

Program warsztatów

  1. Wprowadzenie do jakości wymagań
  2. Kryteria jakości i kryteria akceptacji
  3. Koncepcja bramek jakości
  4. Pisanie dobrych wymagań
  5. Kontrola jakości wymagań
  6. Podsumowanie i wnioski

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji wydarzenia oraz jego odwołania w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.