#205

W poszukiwaniu dobrych wymagań – ujęcie praktyczne

Nie trzeba powtarzać, jak ważne są wymagania dla sukcesu przedsięwzięć. Nie trzeba przypominać, jakie problemy wynikają ze słabej jakości wymagań. Zamiast rozmawiać o problemach, skupmy się na rozwiązaniach – jak sprawić, by wymagania były lepsze, precyzyjne i odpowiednio dobrze odzwierciedlały potrzeby interesariuszy.

Przećwiczmy pisanie dobrych wymagań i wyciągnijmy wspólnie wnioski dotyczące tego, jakich usprawnień potrzeba w naszych organizacjach.

Podczas warsztatu uczestnicy korzystają z własnych komputerów.

Podczas warsztatu zapewniemy dostęp do kawy, herbaty, wody. Zapewniamy lunch w formie pizzy.

Prowadzący

Karolina Zmitrowicz:

Doświadczona inżynier wymagań i menedżer jakości, aktywnie działająca na rzecz promowania kultury jakości w IT. Karolina pracuje jako niezależny konsultant IT w obszarach inżynierii wymagań, analizy biznesowej i zarządzania jakością, pomagając klientom usprawnić ich działania oraz procesy wytwórcze w celu osiągnięcia lepszych wyników biznesowych. W pracy łączy biznes i IT wykorzystując różnorodne doświadczenia oraz wiedzę zdobytą w różnych obszarach działalności - od testowania, przez analizę, po zarządzanie procesami.
Poza pracą zawodową Karolina jest zaangażowana w szereg działań non-profit mających na celu poprawę metod wytwarzania oprogramowania oraz jest aktywnym członkiem kilku organizacji działających na rzecz zwiększenia wiedzy i dojrzałości społeczności inżynierii wymagań i QA.

Program warsztatów

  1. Wprowadzenie do jakości wymagań
  2. Kryteria jakości i kryteria akceptacji
  3. Koncepcja bramek jakości
  4. Pisanie dobrych wymagań
  5. Kontrola jakości wymagań
  6. Podsumowanie i wnioski

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji wydarzenia oraz jego odwołania w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.