#986

Usługi Sztucznej Inteligencji w chmurze Microsoft Azure – przegląd i przykłady zastosowania

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢 Warsztat weekendowy w godz. 09:00-13:00 (4 h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

Podczas tego warsztatu uczestnicy poznają szereg usług związanych z sztuczną inteligencją i uczeniem
maszynowym w chmurze Microsoft Azure. Zaprezentowane zostaną także podstawowe terminy takie jak
sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe czy uczenie głębokie. Przewidziana jest także grupowa sesja burzy
mózgów i dyskusja o możliwościach i ograniczeniach chmurowych usług sztucznej inteligencji w Azure.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Domyślnie warsztat jest skierowany do członków zespołów projektowych różnych specjalności. Mile widziani
są zarówno kierownicy projektów IT, managerowie, dyrektorowie, programiści, testerzy, wdrożeniowcy,
inżynierowie wsparcia, etc. Szkolenie ma charakter wprowadzający i będzie realizowane w wymiarze
warsztatowym (praca w grupach i dyskusja).
Notatnik

Wymagania wstępne

Chęć do nauki i otwarty umysł. Subskrypcja Azure nie jest wymagana.

Prowadzący

Przemysław Chmielecki:

Specjalista IT i wykładowca akademicki. Absolwent 5 kierunków (informatyka, kognitywistyka, filozofia, socjologia, resocjalizacja). W obszarze IT specjalista w zakresie chmury obliczeniowej (Azure, AWS, GCP), infrastruktury serwerowej, wirtualizacji, konteneryzacji, automatyzacji, skryptowania, DevOps i Scrum/Agile. Certyfikaty: Azure Solutions Architect Expert, Azure DevOps Engineer Expert, Azure Network Engineer Associate, Azure Security Engineer Associate, Azure AI Engineer Associate, AWS Cloud Practitioner, AWS Solutions Architect Associate, Certified Kubernetes Administrator, Terraform Certified Associate, AgilePM, PRINCE2, ITIL, M_o_R. W obszarze akademickim – pracownik naukowy kilku warszawskich uczelni. Zainteresowania naukowe: Science Technology Studies (STS), szkolnictwo wyższe i uniwersytet. Publikacje dostępne w  Academia.edu,  ResearchGate.

Program warsztatów

09:00-09:30 Wstęp, omówienie zasad

09:30-10:00 Wprowadzenie do tematu sztuczna inteligencja i uczenia maszynowego

10:00-11:00 Przegląd usług AI/ML na przykładzie chmury Azure

11:00-12:00 Eksploracja pól zastosowania sztucznej inteligencji w Azure – praca w grupach i wspólna dyskusja

12:00-13:00 Eksploracja ograniczeń i limitacji

 

* po każdej sekcji jest zaplanowana przerwa kawowa (10 min)

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisz się na warsztat

Dieta (pomiń przy warsztatach zdalnych)

Zostałem/am poinformowany/a, że wydarzenie będzie nagrywane przez Organizatorów. W przypadku publikacji całego bądź fragmentu nagrania wizerunek uczestników nie będzie rozpowszechniany - ewentualnej publikacji na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów podlega tylko część prezentacyjna spotkania, bez aktywnego udziału uczestników. W przypadku warsztatów odbywających się na sali wydarzenie będzie fotografowane i filmowane przez Organizatorów. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach z warsztatów, w szczególności na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów.

59,00 PLN

Sprawdź ofertę abonamentów

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników. Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektoronicznej po warsztacie oraz za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Zapisz się na warsztat!