#170

Tworzenie stanowych funkcji z Durable Functions w Azure

Wytwarzanie usług posiadających stan często jest wyzwaniem używając Azure Functions – musimy pamiętać o ich ograniczeniach związanych z maksymalnym czasem wykonania, brakiem możliwości działania nieskończenie długo czy też łatwego wywoływania kilku funkcji jednocześnie. Z powodu wyżej wymienionych limitów powstało rozszerzenie Durable Functions, które pozwala na definiowanego stanowych przepływów zarządzając jednocześnie ich wywołaniem, zapisywaniem stanu i restartowaniem, jeśli coś poszło nie tak.Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą pracować z Functions w Azure, ale odczuwają braki w dostępnych funkcjonalnościach, szczególnie w scenariuszach gdzie należy wyskalować pracę na kilka instancji, wywołać kilka funkcji w transakcji czy np. czekać na sygnał z zewnątrz bez zdefiniowanego czasu oczekiwania.

Podczas szkolenia zaprezentujemy bazowe koncepty Durable Functions jak event sourcing, checkpointing czy ponowne odgrywanie poszczególnych wywołań funkcji. Skupimy się na stworzeniu przykładowego rozwiązania w oparciu o tę technologię, które każdy z uczestników stworzy samodzielnie.

Wymagana jest subskrypcja Azure (do otrzymania za darmo chociażby tutaj: https://azure.microsoft.com/en-us/free/, bądź przyznawana automatycznie dla posiadaczy subskrypcji MSDN). Wymagane Visual Studio w wersji 2017 15.6 lub nowszej wraz z zainstalowanym Workload “Azure development”. Dodatkowo wymagana jest podstawowa znajomość Azure Functions.

Podczas warsztatu zapewniamy nielimitowany dostęp do kawy, herbaty, wody.

Prowadzący

Kamil Mrzygłód:

Niezależny konsultant skupionym na projektowaniu i wytwarzaniu rozwiązań opartych o rozwiązania chmurowe. W pracy wspiera klientów w poprawnym projektowaniu architektur chmurowych i ich adaptacji zgodnie z wymaganiami biznesowymi. Pomaga w implementacji metodologii DevOps i automatyzacji środowisk kładąc nacisk na właściwe modelowanie procesu wytwarzania oprogramowania i infrastruktury.
Jest prelegentem podczas wydarzeń t.j. AzureDay Poland, NlpDay, Cloudyna, .NET Developers Days, meetupów czy webinarów. Za swój wkład w rozwój społeczności otrzymał dwukrotnie tytuł Microsoft MVP w obszarze Microsoft Azure. Autor dwóch książek związanych z chmurą i certyfikowany trener firmy Microsoft. Współpracuje z firmą Sages jako niezależny trener i konsultant.

Program warsztatów

  1. Powitanie i informacje wstępne.
  2. Czym są Durable Functions?
  3. Orkiestracje oraz aktywności.
  4. Historia oraz status orkiestracji.
  5. Skalowanie orkiestracji oraz zarządzanie.
  6. Obsługa błędów oraz diagnostyka.
  7. Zaawansowane scenariusze – liczniki, zewnętrzne zdarzenia, „wieczne” orkiestracje, wersjonowanie.
  8. Sub-orkiestracje.
  9. Quiz, dyskusja.

Uwaga

W trosce o jakość warsztatów jesteśmy zmuszeni ograniczyć liczbę uczestników. **Kwalifikacja odbywa się na podstawie odpowiedzi udzielonych w formularzu zgłoszeniowym oraz - w dalszym kroku - kolejności zgłoszeń.** Potwierdzenie udziału w warsztatach wraz z instrukcją przygotowania środowiska otrzymasz najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą wydarzenia.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.