#666

[BEZPŁATNIE] Test Driven Development (TDD) i .NET w praktyce. Implementacja aplikacji typu Web API w podejściu test-first

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat weekendowy w godz. 09:00-17:00 (8h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

Test Driven Development (TDD) to iteracyjna technika, wspomagająca projektowanie implementowanego rozwiązania. Wykorzystując trzystopniowy proces, który rozpoczyna napisanie testu, pozwala osiągnąć prostszy, czystszy i obarczony mniejszą ilością błędów kod produkcyjny.
W trakcie warsztatu zapoznamy się z tą techniką a następnie wspólnie, wykorzystując zdobytą wiedzę, zaimplementujemy aplikację typu Web Service API od zera. Rozwiązanie oprzemy o język C# i framework .NET 6 wspomagany bibliotekami xUnit, Dapper oraz bazą danych SQLite. A wszystko w podejściu 100% test-first!
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat skierowany jest dla inżynierów, którzy chcą zwiększyć efektywność swoje pracy i podnieść jakość tworzonego kodu.
Notatnik

Wymagania wstępne

Wymagana jest znajomość języka C# i frameworka .NET, która pozwoli na swobodne pisanie i czytanie kodu oraz dowolnej biblioteki do tworzenia testów jednostkowych (xUnit, NUnit lub inne).
Przydatna okaże się znajomość techniki wstrzykiwania zależności (Dependency Injection), Command Query Separation, oraz umiejętność tworzenia prostych zapytań SQL.
Każdy uczestnik powinen mieć zainstalowane dogodne dla niego IDE (Visual Studio, Rider lub Visual Studio Code) oraz .NET 6 SDK.

Prowadzący

Marcin Sikorski:

Pasjonat programowania, inżynier. Od ponad siedmiu lat skupiony na rozwiązywaniu problemów biznesowych. Zaangażowany w każdy element cyklu wytwarzania oprogramowania od rozmowy z biznesem, przez testowanie aż do wdrożenia i utrzymywania swoich rozwiązań. Ewangelista techiki Test-Driven Development i entuzjasta Domain-Driven Design.

Program warsztatów

Warsztat podzielony będzie na część teoretyczną i praktyczną.
1. Krótka część teoretyczna
– Przypomnienie dlaczego testowanie jest ważne
– Rodzaje testów automatycznych
– Mockowanie zależności i ich wpływ na „kruchość” testów
– Wprowadzenie w technikę TDD
2. Część praktyczna: Implementacja aplikacji typu Web API w podejściu TDD
– Implementacja logiki biznesowej (czysta warstwa domeny)
– Implementacja warstwy infrastuktury (Dapper + SQLite)
– Implementacja warstwy hosta (Web API)
– Podejście inside-out i outside-in

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.