#333

TDD Praktycznie

W czasie warsztatu chciałbym pokazać Ci podstawowe techniki pisania testów i zapoznać z podejściem TDD.
Będziemy ćwiczyć pisanie testów i ich implementacji zarówno dla niezależnych klas jak i typowej aplikacji internetowej, zależnej od bazy danych czy innych aplikacji.
Będzie też sporo skrótów klawiszowych i sztuczek IntelliJ, które usprawnią Twoją pracę z kodem.
Podczas warsztatu uczestnicy korzystają z własnych laptopów.
Podczas warsztatu zapewniamy dostęp do kawy, herbaty, wody i ciastek. W porze obiadowej zapewniamy lunch.

Prowadzący

Maciej Kaszyński:

Programista od 2009 r. Zaczynał od Javy w Accenture, by następnie próbować odnaleźć się w starożytnych technologiach GSM (Ericpol/Ericsson). Po 3 latach z radością wrócił do JVMa i rozwija się jako Full stack developer. Zawsze z chęcią i cierpliwością dzieli się wiedzą i doświadczeniem, dlatego w ostatnim czasie rozwija się również jako trener prowadząc warsztat z TDD i refactoringu. Interesuje się fantastyką, chętnie pójdzie w góry, choć w ostatnim czasie głównie zajmują go dwie córki.

Program warsztatów

 1. Implementacja algorytmu metodą TDD
  • TDD z użyciem JUnit 5
  • Nazewnictwo testów
  • Cykl red-green-refactor
  • Użycie biblioteki assertj
 2. Umieszczenie algorytmu w kontekście klasy
  • Testowanie modułu, testowanie jednostki
  • Mockowanie zależności
 3. Organizacja struktury klas
  • Testowanie przez fasadę
  • Implementacja udawanej persystencji
  • Ograniczenie widoczności klas
  • Definiowanie klas transportowych
  • Użycie biblioteki Lombok

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.