#713

Sztuka efektywnych spotkań

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat weekendowy w godz. 10:00-14:00  🟢

 

Przegadane, bez celu i bez efektu. Nie musza takie być. Spotkana zespołowe mogą być ciekawe, angażujące i konstruktywne.

O czym pamiętać, jak prowadzić spotkania oraz z jakich technik i narzędzi korzystać, by spotkania zespołu miały wartość, stawały się przestrzenią do budowania kultury dzielenia się wiedzą i wspierały procesy decyzyjne? O tym właśnie jest ten warsztat.

Żarówka

Czego się nauczysz?

Dowiesz się, o co należy zadbać podczas spotkań stacjonarnych i wirtualnych, aby podnieść poziom zaangażowania uczestników oraz kończyć spotkania konkretem – decyzją i/lub listą kolejnych kroków. Poznasz narzędzia i techniki wspierające współpracę i wymianę myśli, a także zasady, dzięki którym spotkania nie będą „przegadane”, a skoncentrowane na osiągnięciu celu.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich, którzy prowadzą spotkania zespołu, chcą podnieść zaangażowanie obecnych na im osób oraz nadać spotkaniom (nowy) sens.

Prowadzący

Agata Brataniec:

Trenerka biznesu, facylitatorka, konsultantka DISC D3, moderatorka Design Thinking, menedżerka. Przez 14 lat pracowała jako menedżer projektów i zespołów w mśp, ngo i korporacjach. Przez ostatnie 6 lat związana z zespołami IT. Od 4 lat facylitatorka (facylituje sesje projektowe i strategiczne). Współtworzy WSZECHwŚWIAT – społeczność absolwentów (trenerów, coachów, facylitatorów) Wszechnicy UJ. W pracy zespołowej najbardziej ceni różnorodność – charakterów, punktów widzenia, pomysłów. Wierzy, że każdy ma w sobie potencjał i moc możliwości, które wystarczy uwolnić.

Program warsztatów

Moduł I: Spotkania w post-covidowej rzeczywistości
1. Największe wyzwania

Moduł II: Rodzaje i funkcje spotkań
1. Typy i funkcje spotkań zespołowych
2. Antyprzykłady – praktyki, których lepiej unikać
3. Sprawdzone struktury

Moduł III: Rola prowadzącego
1. Rola prowadzącego w zależności od typu spotkania
2. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach

Moduł IV: Angażowanie uczestników
1. Kryteria doboru uczestników
2. Czynniki zaangażowania uczestników
3. Cechy dojrzałej grupy

Moduł V: Techniki i narzędzia
1. Techniki i narzędzia wspierające pracę grupową

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.