#565

[ODWOŁANY] Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe w biometrii

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat weekendowy w godz. 9:00-17:00 (8h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

Celem niniejszego warsztatu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi biometrii (m.in. omówione zostaną zróżnicowane cechy biometryczne jak również metodyki ich przetwarzania). Każde z nich zostanie omówione zarówno w sposób teoretyczny jak i praktyczny. Ponadto, słuchacze dowiedzą się w jaki sposób należy przygotować próbki biometryczne do użycia w ramach klasyfikatorów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Przedstawione zostaną praktyczne przykłady – słuchacze będą mieli również sposobność do samodzielnego użycia takowych klasyfikatorów.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa osoby mające podstawową wiedzę w zakresie programowania (w dowolnym języku programowania) oraz zainteresowane tematyką cyberbezpieczeństwa, a w szczególności biometrii.
Notatnik

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość zagadnień skorelowanych z programowaniem, umiejętność programowania w dowolnym języku.

W trakcie warsztatu wykorzystany zostanie następujący stack technologiczny: Python 3.X, numpy, pandas, TensorFlow, PyTorch, Keras

Prowadzący

Maciej Szymkowski:

Maciej Szymkowski jest zatrudniony na stanowisku R&D Engineera w firmie SoftServe jest także Machine Learning Engineer’em w firmie PredictWatch, a także wykładowcą na Politechnice Białostockiej oraz w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Posiada ponad 5 letnie doświadczenie programistyczne i badawcze. Swoje dotychczasowe projekty podsumował w formie wielu udanych wdrożeń jak również 27 publikacji naukowych i 9 publikacji popularnonaukowych.

Program warsztatów

 1. Wstęp – wprowadzenie do biometrii. Omówienie podstawowych cech biometrycznych. 2. Wprowadzenie do przetwarzania obrazów i sygnałów – podstawowe pojęcia i algorytmy. 3. Przygotowanie próbek biometrycznych 
  1. Wstępne przetwarzanie sygnałów i obrazów 
  2. Ekstrakcja cech 
  3. Tworzenie wektora cech 
 2. Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja w biometrii 
  1. Wybór klasyfikatora 
  2. Proces uczenia klasyfikatora 
  3. Ewaluacja klasyfikatora i wprowadzanie korekt umożliwiających poprawę jakości  klasyfikacji 
 3. Analiza uzyskanych rezultatów. Proces automatycznego budowania systemów  biometrycznych. 
 4. Podsumowanie i zakończenie warsztatu.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.