#572

Storybook jako headless CMS dla bloga w Gridsome

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat weekendowy w godz. 9:00-17:00 (8h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

Celem warsztatu jest poznanie dwóch narzędzi umożliwiających tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem headless CMSów. Uczestnik pozna możliwości zyskującego ostatnio na popularności Storybloka, który posłuży nam jako backedn dla naszego bloga. Do budowy forntendu wykorzystamy Gridsome, framework Jamstack dla Vue.js.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Zapraszamy osoby znające podstawy pracy z Vue.js lub innym frameworkiem JavaScript które chcą zbudować swojego bloga zgodnie z duchem Jamstack. Jako backend użyjemy nam Storybloka. Na frontendzie skorzystamy Gridsome.
Notatnik

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z Vue.js / lub innego frameworka JavaScript.

Prowadzący

Przemysław Spaczek:

Senior Frontend Developer w Infermedica. Tworzy zaawansowane strony WWW i aplikacje webowe w Vue.js. Dzięki wiedzy zdobytej na SWPS podczas studiów User Experience Design/Product Design łączy ze sobą kompetencje programisty i projektanta. Po godzinach dzieli się swoją wiedzą na JSowcyh meetupach.

Program warsztatów

1. Czym jest Headless CMS?
2. Czym jest Storyblok?
3. Pierwszy projekt w Storybloku. Konfiguracja.
4. Przegląd możliwości Storybloka.
5. Konfiguracja Storybloka dla prostego bloga.
6. Czym jest Gridsome?
7. Gridsome. Instalacja i konfiguracja.
8. Integracja Storybloka i Gridsome.
9. Instalacja Tailwind CSS w Gridsome.
10. Budowa bloga w Gridsome.
11. Budowanie i publikacja projektu.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisz się na warsztat

Dieta (pomiń przy warsztatach zdalnych)

Zostałem/am poinformowany/a, że wydarzenie będzie nagrywane przez Organizatorów. W przypadku publikacji całego bądź fragmentu nagrania wizerunek uczestników nie będzie rozpowszechniany - ewentualnej publikacji na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów podlega tylko część prezentacyjna spotkania, bez aktywnego udziału uczestników. W przypadku warsztatów odbywających się na sali wydarzenie będzie fotografowane i filmowane przez Organizatorów. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach z warsztatów, w szczególności na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów.

99,00 PLN

Sprawdź ofertę abonamentów

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników. Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektoronicznej po warsztacie oraz za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Zapisz się na warsztat!