#686

Spark i Scala

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat wieczorny w godz. 17:00-21:00 (4h) 🟢

 

Żarówka

Czego się nauczysz?

Trudno znaleźć narzędzie, które bardziej niż Spark zasługiwałoby na określenie jako standard de facto przetwarzania Big Data. Wszechstronność i wydajność to dwie główne jego cechy. W trakcie warsztatu zapoznamy się podstawami języka Scala, który jest podstawowym językiem programowania w Sparku a także opanujemy podstawy platformy Spark i metody projektowania aplikacji na tę platformę.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat przeznaczony jest dla osób, które wiedzą już co to jest Big Data, znają platformę Hadoop i chcących zapoznać się z podstawami najważniejszego silnika Big Data - Apache Spark.
Notatnik

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza IT.
Podstawowa wiedza w zakresie języków programowania np. Python i Java.
Podstawowa wiedza w zakresie relacyjnych baz danych
Konto Google, dostęp do platformy GCP
Zainstalowane IntelliJ IDEA

Prowadzący

Krzysztof Jankiewicz:

Konsultant IT i wykładowca akademicki. Absolwent kierunku Informatyka
Specjalista w zakresie ogólnie rozumianego przetwarzania danych. Od relacyjnych systemów baz danych, poprzez architekturę, utrzymanie i wykorzystywanie hurtowni danych, bazy danych NoSQL, systemy danych przestrzennych i semistrukturalnych, po narzędzia i platformy Big Data.
Wykładowca akademicki na kilku wielkopolskich uczelniach wyższych.

Program warsztatów

17:00-17:30 Czym jest Apache Spark
17:30-17:50 Sprawdzenie i konfiguracja środowiska
17:50-18:00 Przerwa kawowa
18:00-18:30 Scala w pigułce
18:30-18:50 Napiszmy coś razem
18:50-19:00 Przerwa kawowa
19:00-19:20 Spark RDD i Spark SQL – wprowadzenie
19:20-19:50 Napiszmy prototyp aplikacji
19:50-20:00 Przerwa kawowa
20:00-20:30 Idziemy na produkcję
20:30-21:00 Podsumowanie i zakończenie

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.