#421

RxJS – podstawy reaktywnego programowania

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

RxJS to biblioteka wspierająca reaktywne programowanie w JavaScript przy użyciu strumieni, pozwala na łatwiejsze programowanie operacji asynchronicznych. Rozwiązuje problemy które mamy w Promisach czy funkcjach zwrotnych (callbacks).

Żeby łatwiej zrozumieć z czym jest RxJS, można powiedzieć że jest to odpowiednik Lodash, jednakże przeznaczony do obsługi strumieni zdarzeń (event streams).

W ostatnim czasie sporo mówi się o reaktywnym programowaniu, a sama biblioteka jest wykorzystywana jako dependency w takich projektach jak Angular (po stronie przeglądarki), czy Nest (po stronie serwera).

Najtrudniejszy aspekt programowania reaktywnego, to zacząć myśleć reaktywnie!

Aby nauczyć się myśleć reaktywnie z RxJS, najpierw musimy poznać i zrozumieć jego podstawy, w jaki sposób działają streamy, jak je tworzyć, łączyć, a także zmieniać przesyłane w nich wartości poprzez operatory.

Ucząc się wbudowanych operatorów na przykładach, przestawimy nasze myślenie tak, żeby pozbyć się imperatywnych nawyków pisania kodu. Zamienić architekturę stateful na architekturę reaktywną opartą o strumienie.

**Dlaczego JavaScript?**

JavaScript pojawił się ponad 20 lat temu jako język skryptowy w przeglądarkach internetowych, czyli po stronie klienta. Później zawitał też po stronie serwera jako Node.js, a dalszy jego rozwój pozwala nam dziś budować aplikacje mobilne, desktopowe, programować bazy danych, a nawet roboty.

Czy wiedziałeś, że najbardziej popularne IDE dla web developerów, Visual Studio Code jest napisane w TypeScript HTML i CSS ?

 • Idea “Full Stack JavaScript” opiera się na wykorzystaniu technologii webowych, HTML, CSS i JavaScript we wszystkich etapach budowy aplikacji:
  – Strony internetowe (Czysty HTML+CSS+JavaScript, Angular, React, Vue)
  – Aplikacje mobilne (Cordova, Capacitor, Ionic, NativeScript)
  – Aplikacje desktopowe (Electron)
  – Serwer (Node.js, Express, NestJS, Fastify)
  – Bazy danych (MongoDB Shell)
  – IoT (Cylon.js, Johnny-five)
Żarówka

Czego się nauczysz?

'- Poznasz podstawowe elementy RxJS, takie jak Observable, Observer, operator, subscription - pisząc je od podstaw samemu.
- Na praktycznych przykładach będziesz się uczył wbudowanych operatorów, dzięki czemu szybciej je zrozumiesz i lepiej zapamiętasz ich zastosowanie.
- Dzięki przygotowanym ćwiczeniom zobaczysz jakie korzyści płyną z pisania kodu reaktywnego i unikania przechowywania samemu stanu aplikacji.
- Nauczysz się wykorzystywania RxJS po stronie przeglądarki oraz serwera.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat jest przeznaczony dla programistów ze znajomością JavaScript/ES2015 w zakresie podstawowym. Zagadnienia, które będą używane, ale nie omawiane na warsztacie to:
- konstrukcje warunkowe,
- pętle,
- operatory logiczne,
- var, const, let,
- funkcja,
- klasa,
- ES Modules (import/export)
- arrow function
- callback

Prowadzący

Piotr Błaszczak:

Full Stack Web Developer od 2007, konsultant i szkoleniowiec. Zaczynał od PHP i MySQL, lecz szybko dostrzegł potęgę JavaScript i NoSQL. Obecnie pisze backend w Node.js z wykorzystaniem Nest, a front w Angular, po obu stronach wykorzystując TypeScript. Miłośnik RxJS oraz programowania reaktywnego.

Poza pracą w IT jest Instruktorem Freedivingu, nurkowania na wstrzymanym oddechu. Balansuje na slackline, skacze na trampolinach, żongluje. Niepytany bez skrępowania zaznaczy, że "morsowałem" ;)

Program warsztatów

 1. Podstawy działania strumieni
  • Observable
  • Observer
  • Subscription
  • Callback vs Promise vs Observable
 2. Tworzenie strumieni
  • Własny strumień: new Observable((oserver) => {})
  • Wbudowane kreatory strumieni: of, from, fromEvent, timer…
 3. Jak działają operatory
  • Użycie metody pipe()
  • Podstawowe operatory: map, filter, reduce, switchMap
 4. Observable i Observer w jednym
  • Subject
  • Behavior Subject
  • Replay Subject
 5. MultiCasting
  • Cold i Hot Observable
  • Operatory publish, share, multicast
 6. Praktyczne zastosowanie operatorów.
  • debounceTime
  • merge
  • delay
  • switchMap
  • takeUntil

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.