#532

Rozwiązania Business Intelligence wspierające zarządzanie danymi

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat wieczorny w godz. 18:00-21:00 (3h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się czym jest Business Intelligence, jakie są w nim trendy oraz poznają zastosowanie narzędzi BI w Excelu i programie Power BI Desktop.
Po warsztacie uczestnicy będą wiedzieli, jak działają nowoczesne narzędzia BI oraz będą potrafili wdrożyć je do swoich projektów.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Zapraszamy wszystkich analityków chcących zautomatyzować swoją pracę oraz poszerzyć wachlarz narzędzi.
Notatnik

Wymagania wstępne

Doświadczenie w pracy z Excelem

Prowadzący

Dominik Trznadel:

Data Engineer, specjalizuje się w rozwiązaniach firmy Microsoft. W wolnym czasie degustuje dobre wino.

Program warsztatów

 1. Czym jest Business intelligence?
  1. Obszary, które obejmuje w firmie,
  2. Narzędzia wykorzystywane w BI.
 2. Data wrangling:
  1. Narzędzia przydatne do przekształcania danych,
  2. Kluczowe operacje na danych,
  3. Przykład przekształcania danych w Power Query.
 3. Miary i kolumny obliczeniowe:
  1. Porównanie miar i kolumn,
  2. Zastosowanie w Power Pivot,
 4. Wizualizacja danych:
  1. Dobre praktyki w wizualizacji,
  2. Zastosowanie w tabelach przestawnych.
 5. Power BI Desktop:
  1. Obróbka surowych danych,
  2. Stworzenie miar i kolumn obliczeniowych,
  3. Wizualizacja,
  4. Możliwości publikacji i automatyzacji raportu.
 6. Ścieżki kariery w obszarze Business Intelligence.
 7. Sekcja Q&A

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisz się na warsztat

Dieta (pomiń przy warsztatach zdalnych)

Zostałem/am poinformowany/a, że wydarzenie będzie nagrywane przez Organizatorów. W przypadku publikacji całego bądź fragmentu nagrania wizerunek uczestników nie będzie rozpowszechniany - ewentualnej publikacji na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów podlega tylko część prezentacyjna spotkania, bez aktywnego udziału uczestników. W przypadku warsztatów odbywających się na sali wydarzenie będzie fotografowane i filmowane przez Organizatorów. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach z warsztatów, w szczególności na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów.

49,00 PLN

Sprawdź ofertę abonamentów

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników. Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektoronicznej po warsztacie oraz za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Zapisz się na warsztat!