#410

Redux with React

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.
Żarówka

Czego się nauczysz?

Warsztat podczas którego uczestnik przejdzie przez zagadnienie tworzenia aplikacji ze stanem zarządzanym przy użyciu biblioteki Redux na przykładzie aplikacji korzystającej z zewnętrznego API.
Warsztat będzie się składał z kilku modułów praktycznych, poprzedzonych przygotowaniem teoretycznym a zakończonym omówieniem idealnego rozwiązania.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat jest skierowany dla osób znających podstawy React JS oraz ES6, chcących poznać techniki zarządzania stanem aplikacji przy użyciu biblioteki Redux.
Notatnik

Wymagania wstępne

1. Zainstalowany edytor kodu VSCode lub Webstorm
2. Zainstalowana wersja nodeJS 10.16.2
Podczas warsztatu uczestnicy korzystają z własnych komputerów.

Prowadzący

Kaj Białas:

JavaScript Developer z 8 letnim doświadczeniem, trener front-end’u oraz autor prelekcji. Specjalizuje się w językach JavaScript oraz TypeScript. Specjalizuje się w tworzeniu aplikacji w ekosystemie React. Fan reguł KISS oraz DRY.

Program warsztatów

  1. Wprowadzenie architektury Flux
  2. Podstawowa implementacja stanu w aplikacji React
  3. Metody debugowania aplikacji
  4. Tworzenie zaawansowanych struktur z wykorzystaniem Redux
  5. Wzorce pracy z reducerami Redux
  6. Koncepcja middlewares w pracy z Redux

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.