#506

Redux Toolkit – prosty sposób na tworzenie aplikacji Redux

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat wieczorny w godz. 18:00-21:00 (3h) 🟢

Redux pomimo rozwiązania podstawowych problemów z zarządzaniem globalnym stanem aplikacji, często jest uznawany za skomplikowaną strukturę, wymagającą tworzenia dużej ilości nadmiarowego kodu. Na co dzień mamy dostępnych kilka podejść, które znacząco mogą się od siebie różnić.

Redux Toolkit to narzędzie narzucające pewną strukturę logiczną i upraszczającą aplikację pod kątem wymaganego kodu.

Żarówka

Czego się nauczysz?

Podczas warsztatu uczestnik pozna narzędzie Redux Toolkit, pozwalające tworzyć logikę Redux'a w sposób prosty, ustrukturyzowany oraz bez potrzeby generowania nadmiarowego kodu.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat jest skierowany dla osób znających podstawy React JS, Redux oraz ES6, chcących poznać techniki budowania stanu aplikacji z wykorzystaniem Redux Toolkit.
Notatnik

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw React JS, Redux oraz ES6.

Prowadzący

Kaj Białas:

JavaScript Developer z 8 letnim doświadczeniem, trener front-end’u oraz autor prelekcji. Specjalizuje się w językach JavaScript oraz TypeScript. Specjalizuje się w tworzeniu aplikacji w ekosystemie React. Fan reguł KISS oraz DRY.

Program warsztatów

  1. Wprowadzenie do Redux Toolkit.
  2. Omówienie najczęstszych problemów wynikających ze stosowania Redux.
  3. Uproszczenie struktury aplikacji z wykorzystanie Redux Toolkit.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisz się na warsztat

Dieta (pomiń przy warsztatach zdalnych)

Zostałem/am poinformowany/a, że wydarzenie będzie nagrywane przez Organizatorów. W przypadku publikacji całego bądź fragmentu nagrania wizerunek uczestników nie będzie rozpowszechniany - ewentualnej publikacji na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów podlega tylko część prezentacyjna spotkania, bez aktywnego udziału uczestników. W przypadku warsztatów odbywających się na sali wydarzenie będzie fotografowane i filmowane przez Organizatorów. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach z warsztatów, w szczególności na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów.

49,00 PLN

Sprawdź ofertę abonamentów

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników. Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektoronicznej po warsztacie oraz za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Zapisz się na warsztat!