#83

Quo vadis, analizo?

**Zapraszamy na pierwsze w ramach Stacji IT wydarzenie dedykowane analitykom biznesowym. Spotkanie poprowadzi Karolina Zmitrowicz – ekspert z obszaru analizy biznesowej.**

Analiza biznesowa nie jest pojęciem nowym. Istnieje na rynku już od jakiegoś czasu, przy czym najbardziej znaną i uznaną interpretację tego obszaru zawdzięczamy BABOK Guide, którego starsza wersja definiowała analizę jako „zestaw zadań, wiedzy, narzędzi i technik niezbędnych do identyfikacji potrzeb biznesowych i określenia rozwiązań dla problemów biznesowych”. Ta interpretacja – rozumiana przez zainteresowanych w większym lub mniejszym stopniu – funkcjonowała w środowisku przez dłuższy czas. Nowa wersja BABOKa postanowiła zmienić ten stan rzeczy wprowadzając pozornie drobną modyfikację do definicji i podając nowe wyjaśnienie: analiza to „praktyka umożliwiająca zmianę organizacji poprzez określenie potrzeb i rekomendowanie rozwiązań dostarczających interesariuszom wartość”.

Na czym polega różnica w obu stwierdzeniach? Czy w ogóle istnieje różnica (poza oczywistą różnicą w sformułowaniu)? Dlaczego BABOK zmodyfikował swoją modelową wręcz definicję zawodu analityka?

Aktualizacja BABOKa w znaczącym stopniu wynika ze zmian w kontekście pracy analityka i samym umiejscowieniu analizy biznesowej w procesach organizacyjnych. Świat biznesu i IT zmienia się nieustannie dążąc do osiągania coraz bardziej efektywnych wyników, łączenia rozwiązań pochodzących z różnorodnych obszarów i dostarczania dóbr spełniających jawne i ukryte potrzeby konsumentów i zostawiających konkurencję daleko w tyle. Więcej, szybciej, lepiej, taniej – te wskazówki przyświecają pracy współczesnego analityka.

Jak odnaleźć się w takich realiach? Jak spełnić wymagania profesji? Czy dotychczasowa wiedza i kompetencje wystarczają?

Warsztat pomoże znaleźć odpowiedzi na te pytania, dążąc do opracowania modelu kompetencji idealnego nowoczesnego analityka biznesowego.

**Warsztat skierowany do osób już pracujących w obszarze analizy biznesowej i systemowej. Uczestnicy podczas warsztatu korzystają z własnych laptopów.**

Gwarantujemy stały dostęp do kawy i pizzę w porze obiadowej 🙂

Prowadzący

Karolina Zmitrowicz:

Doświadczona inżynier wymagań i menedżer jakości, aktywnie działająca na rzecz promowania kultury jakości w IT. Karolina pracuje jako niezależny konsultant IT w obszarach inżynierii wymagań, analizy biznesowej i zarządzania jakością, pomagając klientom usprawnić ich działania oraz procesy wytwórcze w celu osiągnięcia lepszych wyników biznesowych. W pracy łączy biznes i IT wykorzystując różnorodne doświadczenia oraz wiedzę zdobytą w różnych obszarach działalności - od testowania, przez analizę, po zarządzanie procesami.
Poza pracą zawodową Karolina jest zaangażowana w szereg działań non-profit mających na celu poprawę metod wytwarzania oprogramowania oraz jest aktywnym członkiem kilku organizacji działających na rzecz zwiększenia wiedzy i dojrzałości społeczności inżynierii wymagań i QA.

Program warsztatów

  1. Jak to dotąd bywało…
  2. Zmiany, wszędzie zmiany.
  3. Nowy kierunek analizy – quo vadis?
  4. Wizerunek nowoczesnego analityka.

Uwaga

W trosce o jakość warsztatów jesteśmy zmuszeni ograniczyć liczbę uczestników. **Kwalifikacja odbywa się na podstawie odpowiedzi udzielonych w formularzu zgłoszeniowym oraz - w dalszym kroku - kolejności zgłoszeń.** Potwierdzenie udziału w warsztatach wraz z instrukcją przygotowania środowiska otrzymasz najpóźniej na 5 dni przed planowaną datą wydarzenia.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.