#83

Quo vadis, analizo?

**Zapraszamy na pierwsze w ramach Stacji IT wydarzenie dedykowane analitykom biznesowym. Spotkanie poprowadzi Karolina Zmitrowicz – ekspert z obszaru analizy biznesowej.**

Analiza biznesowa nie jest pojęciem nowym. Istnieje na rynku już od jakiegoś czasu, przy czym najbardziej znaną i uznaną interpretację tego obszaru zawdzięczamy BABOK Guide, którego starsza wersja definiowała analizę jako „zestaw zadań, wiedzy, narzędzi i technik niezbędnych do identyfikacji potrzeb biznesowych i określenia rozwiązań dla problemów biznesowych”. Ta interpretacja – rozumiana przez zainteresowanych w większym lub mniejszym stopniu – funkcjonowała w środowisku przez dłuższy czas. Nowa wersja BABOKa postanowiła zmienić ten stan rzeczy wprowadzając pozornie drobną modyfikację do definicji i podając nowe wyjaśnienie: analiza to „praktyka umożliwiająca zmianę organizacji poprzez określenie potrzeb i rekomendowanie rozwiązań dostarczających interesariuszom wartość”.

Na czym polega różnica w obu stwierdzeniach? Czy w ogóle istnieje różnica (poza oczywistą różnicą w sformułowaniu)? Dlaczego BABOK zmodyfikował swoją modelową wręcz definicję zawodu analityka?

Aktualizacja BABOKa w znaczącym stopniu wynika ze zmian w kontekście pracy analityka i samym umiejscowieniu analizy biznesowej w procesach organizacyjnych. Świat biznesu i IT zmienia się nieustannie dążąc do osiągania coraz bardziej efektywnych wyników, łączenia rozwiązań pochodzących z różnorodnych obszarów i dostarczania dóbr spełniających jawne i ukryte potrzeby konsumentów i zostawiających konkurencję daleko w tyle. Więcej, szybciej, lepiej, taniej – te wskazówki przyświecają pracy współczesnego analityka.

Jak odnaleźć się w takich realiach? Jak spełnić wymagania profesji? Czy dotychczasowa wiedza i kompetencje wystarczają?

Warsztat pomoże znaleźć odpowiedzi na te pytania, dążąc do opracowania modelu kompetencji idealnego nowoczesnego analityka biznesowego.

**Warsztat skierowany do osób już pracujących w obszarze analizy biznesowej i systemowej. Uczestnicy podczas warsztatu korzystają z własnych laptopów.**

Gwarantujemy stały dostęp do kawy i pizzę w porze obiadowej 🙂

Prowadzący

Karolina Zmitrowicz:

Pracuje w branży IT od 10 lat. Posiada międzynarodowe doświadczenie w zakresie analizy biznesowej i inżynierii wymagań, zarządzania jakością i zarządzania projektami: pracowała dla wiodących organizacji finansowych w Republice Południowej Afryki, Holandii, Austrii, Słowacji, Włoszech i w Polsce. Podczas swojej kariery pełniła różne role, od testera, poprzez analityka i projektanta, po koordynatora projektów, co umożliwiło jej poznanie wielu aspektów realizacji projektów IT i nauczyło postrzegania podejmowanych tematów z różnych punktów widzenia. Jest przewodniczącą grupy roboczej ds. inżynierii wymagań w SJSI. Bierze aktywny udział w pracach SJSI nad budowaniem dojrzałości jakościowej w organizacjach IT. Zaangażowana w organizację największych polskich konferencji o tematyce jakości oprogramowania. Często występuje na konferencjach i wydarzeniach branżowych dzieląc się wiedzą, doświadczeniem i przemyśleniami.

Program warsztatów

  1. Jak to dotąd bywało…
  2. Zmiany, wszędzie zmiany.
  3. Nowy kierunek analizy – quo vadis?
  4. Wizerunek nowoczesnego analityka.

Uwaga

W trosce o jakość warsztatów jesteśmy zmuszeni ograniczyć liczbę uczestników. **Kwalifikacja odbywa się na podstawie odpowiedzi udzielonych w formularzu zgłoszeniowym oraz - w dalszym kroku - kolejności zgłoszeń.** Potwierdzenie udziału w warsztatach wraz z instrukcją przygotowania środowiska otrzymasz najpóźniej na 5 dni przed planowaną datą wydarzenia.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.