#988

Profesjonalne zarządzanie i wyszukiwanie baz danych w środowisku Ms SQL Server

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢 Warsztat weekendowy w godz. 09:00-17:00 (8 h) 🟢

Warsztat realizowany jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów i ćwiczeń praktycznych oraz case’ów i zadań.

Żarówka

Czego się nauczysz?

Warsztat ma na celu przedstawienie najważniejszych zagadnień implementacyjnych, uwzględniając
najistotniejsze funkcjonalności programowania profesjonalnych baz danych, czyli:
- wstawianie, modyfikowanie i usuwanie danych
- analiza danych
- transakcyjność
- interakcja z aplikacjami
- obsługa błędów.
Po ukończeniu warsztatu każdy uczestnik będzie potrafił:
- wstawiać, modyfikować i usuwać dane w optymalny sposób za pomocą jednego polecenia
- analizować dane z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji i klauzul
- świadomie obsługiwać transakcje i nie dopuszczać do wielu możliwych błędów
- bezpiecznie wykonywać zapytania dynamiczne
- prawidłowo przechwytywać i obsługiwać błędy.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich osób pracujących z bazami danych w środowisku Ms SQL
Server, które chcą poszerzyć zakres swoich kompetencji o 5 najważniejszych zagadnień implementacyjnych,
dotyczących najistotniejszych funkcjonalności związanych z optymalnym zarządzaniem danymi i analitycznym
wyszukiwaniem danych, ale także uwzględniając transakcyjność oraz współbieżność, poprzez bezpieczeństwo
dynamicznych zapytań, jak i przechwytywanie błędów wraz z ich obsługą.
Notatnik

Wymagania wstępne

Przede wszystkim chęć do nauki i otwarty umysł, ale także:
- znajomość środowiska Windows na poziomie podstawowym
- znajomość środowiska bazodanowego Ms SQL Server na poziomie podstawowym
- znajomość zasad działania relacyjnych baz danych
- posiadanie zainstalowanego oprogramowania i/lub narzędzi:
a) Ms SQL Server (2019 lub 2022) Developer Edition (minimum v16)
b) SQL Server Configuration Manager
c) SQL Server Management Studio v 19+ (SSMS)
d) SQL Server Browser
e) SQL Server Agent

Prowadzący

Andrzej Śmigielski:

Deweloper w branży IT od 2008 roku w zakresie systemów bazodanowych. Ukończył studia, a jego praca dyplomowa służy do dzisiaj jako ważny materiał naukowy na uczelni, której jest absolwentem. W swojej karierze zrealizował już setki profesjonalnych projektów dla wielu firm w Polsce. Doszedł od zera do stanowiska kierowniczego, zarządzając zespołem 11 programistów. To w czym ma najlepsze efekty, to nauka projektowania baz danych SQL zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych oraz zwiększanie efektywności pracy z bazami danych, a także optymalizacja i automatyzacja procesów.

Obecnie od 2018 roku na co dzień jest trenerem i prowadzi szkolenia zarówno on-line jak i stacjonarne dla osób indywidualnych jak również dla firm oraz korporacji.

Program warsztatów

WSTĘP: PRZYGOTOWANIE ŚRODOWISKA PROGRAMISTYCZNEGO
– Utworzenie bazy danych na potrzeby warsztatu
– Przygotowanie DBO i danych
1. KORESPONDENCJA SERYJNA MERGE
– TARGET i SOURCE
– Instrukcje WHEN MATCHED / NOT MATCHED
2. FUNKCJE OKIENKOWE
– Klauzula OVER
– Klauzule ramki
– Rodzaje funkcji okna
3. TRANSAKCJE I WSPÓŁBIEŻNOŚĆ
– Blokowanie
– Poziomy izolacji
4. ZAPYTANIA DYNAMICZNE
– DYNAMIC QUERY
– EXEC / EXECUTE
– SQL INJECTION
5. OBSŁUGA BŁĘDÓW
– ERROR MESSAGE
– RAISERROR
– THROW
– Bloki TRY i CATCH

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisz się na warsztat

Dieta (pomiń przy warsztatach zdalnych)

Zostałem/am poinformowany/a, że wydarzenie będzie nagrywane przez Organizatorów. W przypadku publikacji całego bądź fragmentu nagrania wizerunek uczestników nie będzie rozpowszechniany - ewentualnej publikacji na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów podlega tylko część prezentacyjna spotkania, bez aktywnego udziału uczestników. W przypadku warsztatów odbywających się na sali wydarzenie będzie fotografowane i filmowane przez Organizatorów. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach z warsztatów, w szczególności na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów.

119,00 PLN

Sprawdź ofertę abonamentów

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników. Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektoronicznej po warsztacie oraz za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Zapisz się na warsztat!