#478

Praktyczne wprowadzenie do Modern C++ (11/14/17)

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat weekendowy w godz. 9:00-17:00 (8h) 🟢

Praktyczny warsztat dotyczący nowoczesnego C++ (standardy C++11/14/17). Warsztat prowadzony „na żywo”, bez nudnych slajdów, z przykładami kodowanymi na oczach uczestników. Poza przedstawieniem tematu przez prowadzącego, uczestnicy otrzymają również zestawy praktycznych ćwiczeń dotyczących przerabianych treści, do wykonania między blokami tematycznymi w trakcie warsztatu.

W ciągu ostatniej dekady język C++ przeszedł bardzo poważny lifting. Praktycznie nikt nie rozpoczyna już nowych projektów w standardzie C++98. Większość istniejących projektów korzysta już co najmniej z C++11, a coraz częściej spotykamy też bazy kodu pisane w C++14/17. Znajomość nowych standardów pozwala na pisanie bezpieczniejszego, czystszego i łatwiejszego w utrzymaniu kodu. Dodatkowo w świecie C++ znajomość standardów 11/14/17 znacząco zwiększa szanse na zatrudnienie lub korzystniejszą zmianę pracy.

Żarówka

Czego się nauczysz?

Podczas warsztatu zapoznasz się z ideami stojącymi za nowym podejściem do pisania kodu w C++, poznasz słowa kluczowe oraz mechanizmy wprowadzone w nowych standardach. Nauczysz się jak pisać bezpieczny, czytelny i poprawny kod, wykorzystując nowoczesną składnię C++. Dowiesz się również z jakich źródeł korzystać - a których unikać - pisząc kod w C++.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat skierowany do:
- Studentów, których program nauczania nie obejmuje nowych standardów.
- Programistów C++ znających "stary" standard (C++98), chcących zapoznać się z praktycznymi nowościami dostarczonymi w C++11/14/17.
- Programistów C++ z podstawową znajomością modern C++, chcących utrwalić nowości dostarczone w standardach 11/14/17
- Programistów C z podstawowym pojęciem o C++ chcących dowiedzieć się jakiej wartości dostarcza przesiadka na nowoczesny C++
Notatnik

Wymagania wstępne

Znajomość C++ w stopniu podstawowym / średnio zaawansowanym (Należy rozumieć wskaźniki, referencje, pętle, klasy, funkcje. Warto rozumieć dziedziczenie i polimorfizm)

Prowadzący

Bartek Kurosz:

Software Developer z 4 letnim doświadczeniem. Pracował w Holandii jako Embedded Software Engineer, pisząc kod w C i C++ na urządzenia wbudowane, roboty oraz autobusy autonomiczne. Wielki fan nowoczesnych standardów C++ i dobrych praktyk programistycznych. Obecnie tworzy systemy backendowe w AWS. Pasjonat nauczania i dzielenia się wiedzą. Po pracy żeglarz i kitesurfer.

Program warsztatów

 1. Korzystanie z dokumentacji C++
 2. Nowości w modern C++
  1. Uniform initialization
  2. Automatic type deduction
  3. Type aliasing
  4. Smart pointers
  5. Nullptr
  6. Range based for loop
  7. Explicit virtual function override
  8. Default and deleted functions
  9. Scoped enum
  10. Structured bindings
  11. Rvalue references and move semantics
  12. Lambda expressions
  13. STL containers
  14. Delegating constructors
 3. Ćwiczenia praktyczne – modernizacja kodu przez uczestników
 4. Dobre praktyki i narzędzia w pracy programisty C++
 5. Dodatkowe elementy modern C++ – co dalej?

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.