#981

Power Query + Power BI – modele danych, raporty, wizualizacje danych oraz dashboardy

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢 Warsztat weekendowy w godz. 09:00-17:00 (8 h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

Jak optymalnie wykorzystywać nowoczesne narzędzia analizy oraz raportowania danych dostępne w ramach platformy Microsoft 365. Wszystko po to, aby maksymalnie zoptymalizować rutynowe działania analityczne oraz przygotować nowoczesne interaktywne raporty.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Dla menadżerów oraz pracowników średniego szczebla którzy chcą sprawnie wykorzystywać dostępne narzędzia Business Intelligence w sprawniejszego gromadzenia, przetwarzania, analizy oraz raportowania danych.
Notatnik

Wymagania wstępne

Brak

Prowadzący

Dariusz Moczyński 🆕:

Certyfikowany trener MCT (Microsoft Certified Trainer) z ponad 25 letnim doświadczeniem, entuzjasta technologii Microsoft. W trakcie swojej pracy zawodowej uczestniczył w wielu wdrożeniach systemów Business Intelligence wspierających organizację w procesach pozyskiwania, transformacji oraz raportowania danych organizacji.

Program warsztatów

1. WSTĘP DO POWER QUERY

– Narzędzia samoobsługowych analiz Business Intelligence (Power Query oraz Power BI).

– Power Query jako narzędzie typu, ETL (Extract, Transform, Load), budowa dodatku.

 

2. POBIERANIE DANYCH

– Wstęp do sekcji pobierania danych, omówienie podstawowych elementów dodatku Power Query.

– Pobieranie danych z plików tekstowych (*.txt oraz *.csv), podział po określonym ograniczniku.

– Pobieranie danych ze skoroszytu programu MS Excel (Nazwane zakresy, Arkusze oraz Tabele).

– Pobieranie danych z plików *.xls z wielu folderów na lokalmym lub sieciowym dysku.

 

3. ŁĄCZENIE DANYCH (ZAPYTAŃ)

– Łączenie wielu tabel źródłowych w celu łącznej analizy danych w tabelach przestawnych.

– Wstęp do scalania danych, rodzaje tworzonych relacji (współzależności).

 

4. SCALANIE DANYCH (ZAPYTAŃ)

– Scalanie lewe zewnętrzne (odpowiednik funkcji Wyszukaj Pionowo).

– Scalanie danych z zastosowaniem funkcji agregacji danych.

– Scalanie danych: Lewe zewnętrzne | Wewnętrzne

 

5. GRUPOWANIE DANYCH

– Wstęp do grupowania danych

– Grupowanie danych, tworzenie listy wartości za pomocą funkcji: Zlicz wiersze.

– Grupowanie danych, wykorzystanie funkcji Sumy oraz pola Ranking.

 

6. PRZYGOTOWANIE I TRANSPOZYCJA DANYCH

– Wstęp do operacji przestawnych.

– Zastosowanie funkcji przestawnych: Transponuj | Anuluj Przestawianie | Kolumna przestawna

– Praca z różnymi danymi wejściowymi wymagającymi transformacji danych.

 

7. TWORZENIE DODATKOWYCH KOLUMN

– Tworzenie kolumn z wykorzystaniem funkcji: Dodawanie | Odejmowanie | Zlicz wiersze | Data

– Zastosowanie narzędzi programu: Scalanie | Zaokrąglenie | Wyodrębnij | Zmienianie | Wypełnienie | Podziel kolumny

 

8. OPERACJE LOGICZNE ORAZ KOLUMNA WARUNKOWA

– Zastosowanie kolumny warunkowe

– Tworzenie kolumn z wykorzystaniem funkcji : IF

 

9. PARAMETRY I PARAMETRYZACJA ZAPYTAŃ

– Tworzenie parametru, filtrowanie zapytań

 

10. TABELE PRZESTAWNE

– Tabele z Excela i zewnętrznych źródeł danych

– Budowa tabel przestawnych

– Fragmentatory i osie czasu

– Modele danych – łączenie i konsolidacja danych

– Dzielenie tabel – strony filtru raportu

– Przykłady analiz i użycie tabel przestawnych

– Wykresy Przestawne

– Tworzenie paneli menadżerskich, dashboard-ów:

– Łączenie tabel przestawnych za pomocą fragmentatorów

 

11. POWER BI 

– Tworzenie obszaru roboczego oraz publikacja raportu.

– Udostępnianie raportu innym użytkownikom.

– Ładowanie danych

– Tworzenie standardowych wizualizacji

– Wizualizacje niestandardowe

– Zarządzanie filtrowaniem

– Wprowadzenie do modelu danych

 

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisz się na warsztat

Dieta (pomiń przy warsztatach zdalnych)

Zostałem/am poinformowany/a, że wydarzenie będzie nagrywane przez Organizatorów. W przypadku publikacji całego bądź fragmentu nagrania wizerunek uczestników nie będzie rozpowszechniany - ewentualnej publikacji na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów podlega tylko część prezentacyjna spotkania, bez aktywnego udziału uczestników. W przypadku warsztatów odbywających się na sali wydarzenie będzie fotografowane i filmowane przez Organizatorów. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach z warsztatów, w szczególności na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów.

119,00 PLN

Sprawdź ofertę abonamentów

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników. Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektoronicznej po warsztacie oraz za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Zapisz się na warsztat!