#789

[ZMIANA TERMINU] Podstawy User Experience Design

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat weekendowy w godz. 09:00-13:00 (4 h) 🟢

Warsztat został przeniesiony z dnia 11.03.2023 na dzień 18.03.2023. Data 18.03.2023 to ostateczny termin szkolenia „Podstawy User Experience Design”.

Żarówka

Czego się nauczysz?

Dowiesz się:
- Czym jest User Experience Design,
- Na czym polega projektowanie zorientowanie na użytkownika
- Jakie są podstawowe elementy User Experience Design,
- Na czym polega prototypowanie i jakie są rodzaje prototypów,
- Dlaczego znajomość projektowania UX jest coraz ważniejsza w tworzeniu oprogramowania.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Dla osób zainteresowanych karierą jako projektant UX, analityków biznesowych i systemowych, kierowników projektów IT oraz programistów.
Notatnik

Wymagania wstępne

Ciekawość świata oraz podstawowa znajomość procesu tworzenia aplikacji.

Prowadzący

Bartłomiej Schmidt:

Od 15 lat pracuję w branży IT. Pełniłem rolę analityka biznesowego, a także kierownika projektów i testera. Pracowałem zarówno w projektach agilowych (SCRUM, Kanban) jak i waterfallowych. Projekty w których brałem udział dotyczyły głównie branży finansowej oraz sektora organizacji pozarządowych.
W pracy analityka biznesowego często stosowałem metody User Experience Design. Posiadam duże doświadczenie w prototypowaniu zarówno low- jak i high-fidelity. Używane przeze mnie narzędzia to Balsamiq, Axure RP i Adobe XD. Jako analityk biznesowy poznałem też notacje UML i BPMN.
Posiadam certyfikaty: PMP, Prince 2 Practitioner, Professional Scrum Master I.

Program warsztatów

1. Wstęp i omówienie przebiegu warsztatu.

2. Czy jest projektowanie zorientowane na użytkownika?

– Praca nad casem,

– Dyskusja.

3. Elementy User Experience Design.

4. Dobre praktyki UX Design:

– Praca nad casem,

– Dyskusja.

5. Prototypowanie:

– Praca nad casem,

– Dyskusja.

6. Podsumowanie warsztatu.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.