#800

Podstawowe zagadnienia ITIL 4 Foundation

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat wieczorny w godz. 17:00-21:00 (4 h) 🟢

ITIL jest globalnym standardem najlepszych praktyk IT, które zapewniają praktyczne wskazówki dotyczące zarządzania infrastrukturą informatyczną i usługami IT. ITIL®4 dostosowuje praktyki zarządzania usługami IT do współczesnych wyzwań zmieniającego się świata.

W trakcie warsztatu uczestnicy zostaną wprowadzeni w nową odsłonę zbioru praktyk zarządzania usługami informatycznymi, dzięki, któremu poznają dwie podstawowe koncepcje budujące nowe podejście: system wartości usług oraz cztery wymiary zarządzania usługami. W ramach warsztatu uczestnicy zapoznają się z modelem zarządzania usługą według ITIL®4 – ponadto zostanie omówiony Cykl Życia Usługi oraz podstawowe pojęcia dla ITIL®4

Warsztat będzie prowadzony w charakterze interaktywnych warsztatów online, które będą opierać się na interakcji z uczestnikami oraz pracy na procesach w praktycznym ujęciu.

 

Żarówka

Czego się nauczysz?

- Zyskasz podstawową wiedzę w zakresie zarządzania usługami zgodnie z biblioteką najlepszych praktyk ITIL,
- Zrozumiesz jak działa model zarządzania usługami według ITIL®4, czym jest usługa, jakie relacje łączą dostawcę z konsumentami i jak powstaje wartość,
- Zrozumienie ITIL®4 w aspekcie słownika i kluczowych pojęć,
- Uzyskasz wiedzę, jak wygląda Cykl Życia Usługi, na którym opiera się funkcjonowanie biblioteki ITIL,
- Zostaniesz wprowadzony/a do egzaminu ITIL®4 Foundation (jak wygląda egzamin, jakie są warunki podejścia).
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat adresowany jest do wszystkich osób, które zajmują się świadczeniem i rozwojem usług IT- kierowników działów i zespołów IT, pracowników działów nieinformatycznych, korzystających z usług IT, pracowników zespołów utrzymania oraz wsparcia usług IT.

Warsztat będzie przydatny dla wszystkich osób spoza obszaru IT, które są zaangażowane w definiowanie wymagań lub weryfikowanie jakości usług informatycznych.
Notatnik

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych.

Doświadczenie w zarządzaniu/świadczeniu/wsparciu usług IT będzie przydatne, ale nie jest niezbędne.

Prowadzący

Michał Buczek:

Trener IT specjalizujący się w tematach związanych z zarządzaniem projektami. Entuzjasta metodyk zwinnych, doświadczony w pracy zarówno jako Project Manager, Product Owner , Scrum Master.

Absolwent wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu efektywnego zarządzania w IT na SGH. Nabyta wiedza oraz doświadczenie pozwalają mu kompleksowo zarządzać wymaganiami projektowymi i produktowymi.

Obecnie zatrudniony jako Project Manager w firmie zajmującej się świadczeniem usług z zakresu aplikacji płatniczych, wydawnictwa kart płatniczych, processingu transakcji dla największych banków w Polsce.

Program warsztatów

1. Wstęp i przegląd ITIL,
2. Kluczowe koncepcje zarządzania usługami,
3. Cztery wymiary zarządzania usługami (Organizacje i ludzie, Informacje i technologie, Partnerzy i dostawcy, Strumienie wartości i procesy),
4. Pojęcie Strumienia Wartości Usługi (ang. Service Value Stream),
5. Praktyki zarządcze ITIL:
– ogólne praktyki zarządzania
– usługowe praktyki zarządzania
– techniczne praktyki zarządzania
6. Podsumowanie wiedzy o ITIL® 4.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisz się na warsztat

Dieta (pomiń przy warsztatach zdalnych)

Zostałem/am poinformowany/a, że wydarzenie będzie nagrywane przez Organizatorów. W przypadku publikacji całego bądź fragmentu nagrania wizerunek uczestników nie będzie rozpowszechniany - ewentualnej publikacji na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów podlega tylko część prezentacyjna spotkania, bez aktywnego udziału uczestników. W przypadku warsztatów odbywających się na sali wydarzenie będzie fotografowane i filmowane przez Organizatorów. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach z warsztatów, w szczególności na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów.

59,00 PLN

Sprawdź ofertę abonamentów

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników. Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektoronicznej po warsztacie oraz za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Zapisz się na warsztat!