#673

Platforma Hadoop – wprowadzenie

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat wieczorny w godz. 17:00-21:00 (4h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

Trudno przecenić rolę platformy Hadoop dla dzisiejszego świata i narzędzi Big Data. W trakcie warsztatu postaramy się określić czym jest Big Data, opanujemy podstawy platformy Hadoop ze szczególnym uwzględnieniem rozproszonego systemu plików HDFS, managera zasobów YARN oraz silnika przetwarzania danych MapReduce.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat przeznaczony jest dla osób chcących zapoznać się z podstawami najważniejszej platformy Big Data, która dostępna jest zarówno w środowiskach on Premise jak i na platformach chmurowych.
Notatnik

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza IT.
Podstawowa wiedza w zakresie języków programowania Python i Java
Podstawowa wiedza w zakresie relacyjnych baz danych
Konto Google, dostęp do platformy GCP

Prowadzący

Krzysztof Jankiewicz:

Konsultant IT i wykładowca akademicki. Absolwent kierunku Informatyka
Specjalista w zakresie ogólnie rozumianego przetwarzania danych. Od relacyjnych systemów baz danych, poprzez architekturę, utrzymanie i wykorzystywanie hurtowni danych, bazy danych NoSQL, systemy danych przestrzennych i semistrukturalnych, po narzędzia i platformy Big Data.
Wykładowca akademicki na Politechnice Poznańskiej, Wyższej Szkole Bankowej oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Program warsztatów

17:00-17:30 Co to jest Big Data
17:30-17:50 Sprawdzenie i konfiguracja środowiska
17:50-18:00 Przerwa kawowa
18:00-18:20 Czym jest Hadoop
18:20-18:50 Podstawy HDFS, YARN
18:50-19:00 Przerwa kawowa
19:00-19:20 MapReduce – wprowadzenie
19:20-19:50 MapReduce – pierwsze kroki
19:50-20:00 Przerwa kawowa
20:00-20:30 Hadoop Family na przykładzie Hive
20:30-21:00 I co dalej? – podsumowanie i zakończenie

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisz się na warsztat

Dieta (pomiń przy warsztatach zdalnych)

Zostałem/am poinformowany/a, że wydarzenie będzie nagrywane przez Organizatorów. W przypadku publikacji całego bądź fragmentu nagrania wizerunek uczestników nie będzie rozpowszechniany - ewentualnej publikacji na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów podlega tylko część prezentacyjna spotkania, bez aktywnego udziału uczestników. W przypadku warsztatów odbywających się na sali wydarzenie będzie fotografowane i filmowane przez Organizatorów. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach z warsztatów, w szczególności na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów.

59,00 PLN

Sprawdź ofertę abonamentów

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników. Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektoronicznej po warsztacie oraz za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Zapisz się na warsztat!