#27

Pipeline as a code: automatyzacja tworzenia pipelinów przy użyciu Jenkins Job DSL

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

W obecnych czasach nie trzeba już chyba nikogo przekonywać jak ważna jest automatyzacja w procesie ciągłego dostarczania oprogramowania. Od dawna automatyzujemy wszelkie etapy ww. procesu, piszemy liczne testy automatyczne odpalane w ramach zautomatyzowanego procesu budowania aplikacji, którą następnie w sposób zautomatyzowany wdrażamy na środowiska, których provisioning również przebiega w sposób zautomatyzowany. Nawet nasza JIRA potrafi automatycznie utworzyć nowy branch w repozytorium kodu źródłowego w momencie gdy rozpoczynamy prace nad nowym zadaniem.

Automatyzujemy już prawie wszystko co ma sens, a mimo to nadal większość firm tworzy pipeliny umożliwiające przeprowadzenie zautomatyzowanego procesu budowania, testowania i wdrażania oprogramowania w sposób manualy. Jest to szczególnie dziwne w czasach wszechobecnych mikrousłóg, gdzie każdy nowy mikroserwis skutkuje utworzeniem kolejnego pipelinu.

Podczas warsztatu poznamy Jenkins Job DSL, który jest jednym z dostępnych rozwiązań dla przedstawionej powyżej sytuacji. Job DSL pozwoli nam zautomatyzować proces tworzenia zarówno pojedynczych jobów i widoków, jak i całych pielinów. Zobaczymy również jak w jeszcze większym stopniu ułatwić automatyzację procesu tworzenia pipelinów poprzez tworzenie własnych DSLi na bazie Job DSL.

Zapewniamy nielimitowany dostęp do pysznej kawy oraz pizzę. ☺

Żarówka

Czego się nauczysz?

'- zobaczymy co dzieje się wewnątrz Jenkinsa podczas tworzenia jobów,
- poznamy DSL dostarczany przez Jenkins Job DSL oraz zobaczymy za co odpowiada sam plugin,
- zapoznamy się z API Viewer umożliwiającym odkrywanie API dostarczanego DSLa,
- stworzymy własne joby, widoki i pipeliny,
- przeniesiemy konfigurację pipelinów do projektów przez nie budowanych, tak aby konfiguracja specyficna dla poszególnych projektów była odseparowana od kodu generującego joby i pipeliny,
- stworzymy własnego DSLa na bazie job-dsl,
- napiszemy testy do naszych skryptów i DSLi.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztaty adresowane do osób mających dość żmudnego, manualnego wyklikiwania kolejnych jobów i pipelinów w Jenkinsie. Wskazana podstawowa znajomość Jenkinsa oraz języka wysokiego poziomu (np. Java, Groovy, Python).

Prowadzący

Kamil Szymański:

Software developer, entuzjasta JVM i open-source, aktywny członek Java community.

Program warsztatów

 1. Nakreślenie problemu jaki rozwiązuje automatyzacja procesu tworzenia jobów i pipelinów.
 2. Manualne tworzenie jobów.
 3. Poznanie wewnętrznych mechanizmóœ Jenkinsa w celu zrozumienia na czym polegać będzie automatyzacja ww. procesu.
 4. Zapoznanie się z DSLem dostarczanym przez job-dsl plugin.
 5. Zapoznanie się z API Viewer.
 6. Zapoznanie się z pluginem job-dsl oraz sposobem jego integracji z Jenkinsem.
 7. Tworzenie jobów w sposób zautomatyzowany.
 8. Wykorzystanie języka groovy do rozszerzenia możliwości DSL oraz samego Jenkinsa.
 9. Eksternalizacja konfiguracji jobów.
 10. Tworzenie widoków.
 11. Tworzenie pipelinów.
 12. Tworzenie własnego DSLa w oparciu o job-dsl.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji wydarzenia oraz jego odwołania w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.