#836

Pierwsze kroki z Prince2® Foundation

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat wieczorny w godz. 17:00-21:00 (4 h) 🟢

PRINCE2® (Projects IN Controlled Environments) to oparte na procesach podejście do zarządzania projektami, zapewniające łatwo dostosowaną i skalowalną metodę zarządzania wszystkimi typami projektów.
Stosowanie metodyki PRINCE2 ułatwia osiągnięcie celów projektu, dzięki wysokiej standaryzacji podejścia, terminologii i szczegółowej dokumentacji.
W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami metodyki PRINCE2® w ujęciu projektu informatycznego. Zostaną omówione cykle życia projektu, sposoby zarządzania ryzykiem, jakością, realizacją nadzoru.
Szkolenie prowadzone będzie w charakterze interaktywnych warsztatów online, które opierać się będą na interakcji z Uczestnikami oraz pracy na procesach w praktycznym, projektowym ujęciu.

Żarówka

Czego się nauczysz?

- Nabędziesz wiedzę na temat procesu zarządzania projektem,
- Zapoznasz się z pełnym cyklem życia projektu oraz poznanie technik zarządzania ryzykiem, zmianami, jakością,
- Poznasz pryncypia, tematy, procesy i role związane z PRINCE2®,
- Zapoznanie się ze specyfiką pracy w projektach zrozumienie głównych zagadnień związanych z zarządzaniem projektem zgodnie z metodyką PRINCE2®,
- Poznanie i zrozumienie, w jaki sposób metodyka prowadzenia projektu jest dostosowywana do projektu i organizacji.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat adresowany jest do wszystkich osób, które odpowiadają za realizację projektów IT- członków zarządu, sponsorów, interesariuszy oraz pozostałych osoby, które chcą nabyć podstawową wiedzę z zakresu PRINCE2®.
Warsztat będzie szczególnie przydatne dla:
- Osób odpowiadających za zarządzanie projektami w dowolnej branży i organizacji,
- Osób, które zajmują się lub chcą zajmować się zarządzaniem projektami zgodnie ze standardem PRINCE2®.
Notatnik

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych. Doświadczenie w prowadzeniu projektów (niezależnie od branży) będzie przydatne, ale nie jest niezbędne.

Prowadzący

Michał Buczek:

Trener IT specjalizujący się w tematach związanych z zarządzaniem projektami. Entuzjasta metodyk zwinnych, doświadczony w pracy zarówno jako Project Manager, Product Owner , Scrum Master.

Absolwent wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu efektywnego zarządzania w IT na SGH. Nabyta wiedza oraz doświadczenie pozwalają mu kompleksowo zarządzać wymaganiami projektowymi i produktowymi.

Obecnie zatrudniony jako Project Manager w firmie zajmującej się świadczeniem usług z zakresu aplikacji płatniczych, wydawnictwa kart płatniczych, processingu transakcji dla największych banków w Polsce.

Program warsztatów

1. Wstęp dotyczący prowadzenia projektów
2. Przegląd metodyki PRINCE2®
3. Pryncypia
4. Zagadnienia omawiane w kontekście metodyki PRINCE2®
– Jakość,
– Organizacja,
– Plany,
– Postępy,
– Ryzyko,
– Uzasadnienie Biznesowe,
– Zmiana.
5. Omówienie poszczególnych procesów:
– Przygotowanie Projektu,- Inicjowanie Projektu,
– Zarządzanie Końcem Etapu,
– Sterowanie Etapem,
– Zarządzanie Dostarczaniem Produktów,
– Zarządzanie Strategiczne Projektem.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisz się na warsztat

Dieta (pomiń przy warsztatach zdalnych)

Zostałem/am poinformowany/a, że wydarzenie będzie nagrywane przez Organizatorów. W przypadku publikacji całego bądź fragmentu nagrania wizerunek uczestników nie będzie rozpowszechniany - ewentualnej publikacji na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów podlega tylko część prezentacyjna spotkania, bez aktywnego udziału uczestników. W przypadku warsztatów odbywających się na sali wydarzenie będzie fotografowane i filmowane przez Organizatorów. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach z warsztatów, w szczególności na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów.

59,00 PLN

Sprawdź ofertę abonamentów

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników. Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektoronicznej po warsztacie oraz za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Zapisz się na warsztat!