#884

[ODWOŁANE] Opanuj kolekcje, iteratory i generatory w celu optymalizacji Twojego kodu w JS

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat wieczorny w godz. 18:00-21:00 (3 h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

Warsztat dotyczy technik efektywnego programowania w JavaScript, oferując zrozumienie kolekcji, iteratorów i generatorów oraz umożliwiający optymalizację projektów do ich wysokiego potencjału. Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Ponadto, podczas szkolenia uczestnicy:
- Pogłębią zrozumienie kolekcji, poznając ich potencjał w obróbce danych,
- Opanują sztukę iteracji,
- Nabędą umiejętność tworzenia generatorów, w celu leniwego tworzenia sekwencji oszczędzając zasoby systemowe i przyśpieszając działanie aplikacji,
- Zastosują przyswojoną wiedzę w praktyce.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedzę na temat JS. Jakkolwiek uczestnicy z średniozaawansowanym doświadczeniem uznają szkolenie jako wnoszące dzięki zaadresowaniu tematów związanych z iteratorami i generatorami

Prowadzący

Przemysław Maćkowiak 🆕:

Studiował na Politechnice w Poznaniu. Po zakończeniu studiów brał udział w projektach naukowych na tej uczelni, wykorzystując głównie Matlaba. Obszar jego zainteresowań obejmował przetwarzanie zdjęć rentgenowskich na potrzeby współpracy z medycyną. Następnie pracował w Samsungu przez około 4 lata, gdzie zajmował się projektami na styku nauki i komercyjnego wykorzystania. Pisał kod głównie w C++, ale również w Pythonie czy Javie.
Przez ostatnie lata był związany z przemysłem Digital TV, gdzie jako JavaScript / Frontend Developer zajmował się budową interfejsów dla Set Top Boxów. W ostatnim czasie podjął decyzję, aby bardziej zaangażować się w działalność związaną z prowadzeniem kursów w obszarze JavaScript. Dlaczego ? Bo lubi uczyć :) Jego szkolenia mają głównie charakter warsztatowy i są oparte o wiele ćwiczeń.

Program warsztatów

I. Kolekcje w JS:
1. Wprowadzenie: przegląd różnych typów kolekcji: Array, Map, Set, WeakMap, WeakSet.
2. Praca z tablicami:
2.1. “Mutable and nonmutable methods”,
2.2. Elementy programowania funkcyjnego,
2.3. Operacje na tablicach,
– Dodawanie / usuwanie elementów,
– Przeszukiwanie,
– Filtracja, transformacja, redukcja (filter, map, reduce, …),
– Operacje na wszystkich elementach (forEach, some, every),
– Sortowanie.
3. Wprowadzenie do Map i WeakMap:
3.1. Porównanie z tablicami,
3.2. Podstawowe działania,
3.3. Optymalizacja pamięci przez wykorzystanie WeakMap,
3.4. Zastosowania w praktyce.
4. Wprowadzenie do Set i WeakSet:
4.1. Set a inne struktury danych,
4.2. Wykorzystanie Set do usuwania duplikatów,
4.3. Różnice między Set i WeakSet i kontekście zarządzania pamięcią,
4.4. Zastosowania w praktyce.

II. Iteratory i generatory w JS:
1. Co to są iteratory i jak działają,
2. Wzorzec projektowy iterator,
3. Metody next() oraz Symbol.iterator,
4. Pętla for of (przegląd na podstawie użycia obiektów typu: Map, Set i Array),
5. Tworzenie niestandardowych iteratorów,
6. Zadania.

III. Generatory:
1. Zrozumienie koncepcji, składnia i działanie (function*, yield*),
2. Generator jako szybkie użycie iteratora,
3. Leniwe generowanie sekwencji danych,
4. Zadania.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.