#705

[Odwołano] Od Waterfall do Devops, ewolucja czy rewolucja?

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat weekendowy w godz. 9:00-13:00 (4h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

W trakcie warsztatu omówimy podstawowe różnice i cechy charakteryzujące metodyki tradycyjne i zwinne. Poruszone zostanie zagadnienie prowadzenia projektu zarówno w formule tradycyjnej jak i zwinnej z wszystkimi tego zaletami i ograniczeniami. Zastanowimy się również nad tym, czym obecnie jest DevOps. Szkolenie ma charakter wprowadzający i typowo warsztatowy (wymagana komunikacja dwukierunkowa).
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat jest dedykowany dla członków zespołów projektowych zarówno zarządzanych zwinnie, jak i tradycyjnie.
Notatnik

Wymagania wstępne

Chęć do nauki i otwarty umysł

Prowadzący

Przemysław Chmielecki:

Specjalista IT i wykładowca akademicki. Absolwent 5 kierunków (informatyka, kognitywistyka, filozofia, socjologia, resocjalizacja). W obszarze IT specjalista w zakresie chmury obliczeniowej (Azure, AWS, GCP), infrastruktury serwerowej, wirtualizacji, konteneryzacji, automatyzacji, skryptowania, DevOps i Scrum/Agile. Certyfikaty: Azure Solutions Architect Expert, Azure DevOps Engineer Expert, Azure Network Engineer Associate, Azure Security Engineer Associate, Azure AI Engineer Associate, AWS Cloud Practitioner, AWS Solutions Architect Associate, Certified Kubernetes Administrator, Terraform Certified Associate, AgilePM, PRINCE2, ITIL, M_o_R. W obszarze akademickim – pracownik naukowy kilku warszawskich uczelni. Zainteresowania naukowe: Science Technology Studies (STS), szkolnictwo wyższe i uniwersytet. Publikacje dostępne w  Academia.edu,  ResearchGate.

Program warsztatów

09:00-09:30 Wstęp, omówienie zasad
09:30-09:50 Omówienie wybranych doświadczeń projektowych
09:50-10:00 Przerwa kawowa
10:00-10:50 Metodyki tradycyjne, zwinne czy DevOps – jak należy prowadzić projekt? Praca grupowa
10:50-11:00 Przerwa kawowa
11:00-11:50 Omówienie wyników, dyskusja
11:50-12:00 Przerwa kawowa
12:00-12:30 Różnice między metodykami
12:30-13:00 Podsumowanie i zakończenie

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.