#631

Nowości w Javie 12-18

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat weekendowy w godz. 09:00-17:00 (8h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

Będziesz umiał zastosować w praktyce rekordy, klasy zapieczętowane oraz inne nowości w Javie
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Dla osób programujących w języku Java i chcących zapoznać się z nowinkami składniowymi - z wersją 18 włącznie !
Notatnik

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość języka Java i narzędzia Maven

Prowadzący

Marcin Chrost:

Java & Web Developer oraz Technical Leader w firmie JCommerce z ponad 10 letnim stażem. Uczestniczył w wielu międzynarodowych projektach. Od czasu do czasu wspiera młodszych kolegów w rozwoju zawodowym. Lubi nowości w świecie IT, aczkolwiek podchodzi do nich z rozsądkiem i rezerwą wynikającą z doświadczenia. Najbardziej ceni sobie dobrze zgrane zespoły, które potrafią się same motywować i sobą zarządzać. Uważa też że umiejętności miękkie w świecie IT są tak samo ważne jak twarde a zwykle bardzo niedoceniane.

Program warsztatów

1. Preview features
– Koncepcja niezatwierdzonych zmian w języku Java
– Nowe parametry poleceń javac i java

2. Nowe elementy składniowe w Javie 12-18
– Wielolinijkowe literały tekstowe
– Pattern matching dla operatora instanceof
– Pattern matching w instrukcji switch
– Rekordy
– Klasy zapieczętowane
– Wbudowany serwer HTTP

3. Warsztat
– Prosta aplikacja oparta o Spring Boot i wprowadzone wcześniej funkcjonalności.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.