#980

Nowoczesna wielowątkowość w Javie

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢 Warsztat weekendowy w godz. 09:00-17:00 (8 h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

Zrozumienie i przećwiczenie wzorców i struktur wielowątkowych w Javie tak, aby nie sprawiały problemów w praktycznym zastosowaniu. Poznanie nowości w Javie jakimi są lekkie wątki wraz z omówieniem pozytywów i ewentualnych problemów, jakie można napotkać w trakcie ich używania.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Dla programistów Javy, którzy chcą poznać i zrozumieć praktyczne aspekty wielowątkowości z uwzględnieniem nowości, jakie w ostatnim czasie zostały udostępnione w nowych edycjach języka Java.
Notatnik

Wymagania wstępne

Podstawowa umiejętność programowania w Javie (lub języków pochodnych). Przed warsztatem warto mieć zainstalowane JDK (najlepiej Temurin) w wersji 21/22, można to zrobić z poziomu IntelliJ. Przyda się również build tool - Maven.

Prowadzący

Mateusz Kamiński:

Absolwent informatyki Instytutu Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, obecnie Engineering Manager w Sages. Przez wiele lat prowadził zespoły programistyczne wytwarzające współczesne oprogramowanie, kładąc przy tym nacisk na jakość i elastyczność tworzonych rozwiązań. Od kilku lat lider zespołu technicznego Sages, który to w niedługim czasie z niewielkiego startupu rozwinął się w software house. Od początków kariery był mentorem w zespołach programistycznych, a aktualnie prowadzi dodatkowo zajęcia projektowe z programowania aplikacji na Politechnice Warszawskiej.

Program warsztatów

Program warsztatu dostępny pod poniższym linkiem:

https://drive.google.com/file/d/1UKZ6UKOZMxxw62IZmuf_4-KD5sh18jyJ/view?usp=sharing

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisz się na warsztat

Dieta (pomiń przy warsztatach zdalnych)

Zostałem/am poinformowany/a, że wydarzenie będzie nagrywane przez Organizatorów. W przypadku publikacji całego bądź fragmentu nagrania wizerunek uczestników nie będzie rozpowszechniany - ewentualnej publikacji na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów podlega tylko część prezentacyjna spotkania, bez aktywnego udziału uczestników. W przypadku warsztatów odbywających się na sali wydarzenie będzie fotografowane i filmowane przez Organizatorów. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach z warsztatów, w szczególności na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów.

119,00 PLN

Sprawdź ofertę abonamentów

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników. Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektoronicznej po warsztacie oraz za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Zapisz się na warsztat!