#994

[BEZPŁATNIE] MS EXCEL – Poziom Średniozaawansowany

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢 Warsztat weekendowy w godz. 09:00-17:00 (8 h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

W trakcie warsztatu dowiesz się:
- Jak budować poprawnie formuły w arkuszu kalkulacyjnym,
- Jak korzystać z najważniejszych funkcji,
- Dlaczego X.WYSZUKAJ zastępuje WYSZUKAJ.PIONOWO,
- Jak automatycznie wyróżniać istotne komórki formatowaniem warunkowym,
- Jak dbać o poprawność wprowadzanych danych w arkuszach Excel,
- Jak sprawnie sortować oraz filtrować tabele danych,
- Jak analizować i wizualizować dane w tabelach przestawnych.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat jest skierowany do menadżerów oraz pracowników średniego szczebla, którzy chcą sprawnie wykorzystywać aplikację MS Excel do analizy oraz raportowania danych.
Notatnik

Wymagania wstępne

Na czas warsztatów wymagamy:
- Posiadania zainstalowanej aplikacji MS Excel,
- Podstawowej znajomości arkusza kalkulacyjnego.

Prowadzący

Dariusz Moczyński:

Certyfikowany trener MCT (Microsoft Certified Trainer) z ponad 25 letnim doświadczeniem, entuzjasta technologii Microsoft. W trakcie swojej pracy zawodowej uczestniczył w wielu wdrożeniach systemów Business Intelligence wspierających organizację w procesach pozyskiwania, transformacji oraz raportowania danych organizacji.

Program warsztatów

1. Wprowadzenie do budowania formuł
• Nazwy
• Autouzupełnianie
• Rodzaje adresowania (Bezwzględne, Mieszane)

2. Wybrane funkcje arkusza
• Funkcje wyszukiwania (X.Wyszukaj, Wyszukaj.Pionowo)
• Funkcje logiczne (Jeżeli, Licz.Leżeli, Suma.Jeżeli, Oraz, Lub)
• Tekstowe (Prawy, Lewy, Fragment.tekstu)

3. Poprawność danych
• Tworzenie reguł poprawności danych
• Tworzenie list rozwijanych

4. Formatowanie warunkowe
• Formatowanie komórki/ek
• Formatowanie wiersza i kolumny

5. Analiza symulacji
• Funkcja tabeli – jedna lub dwie zmienne
• Szukaj wyniku
• Menadżer scenariuszy

6. Narzędzia bazy danych
• Filtr zaawansowany
• Sortowanie zaawansowane

7. ŁĄCZENIE DANYCH (ZAPYAŃ)
• Łączenie wielu tabel źródłowych w celu łącznej analizy danych w tabelach
przestawnych.
• Wstęp do scalania danych, rodzaje tworzonych relacji (współzależności).

8. TABELE PRZESTAWNE
• Tabele z Excela i zewnętrznych źródeł danych
• Budowa tabel przestawnych
• Fragmentatory i osie czasu
• Dzielenie tabel – strony filtru raportu
• Przykłady analiz i użycie tabel przestawnych
• Wykresy Przestawne
• Łączenie tabel przestawnych za pomocą fragmentatorów

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisz się na warsztat

Dieta (pomiń przy warsztatach zdalnych)

Zostałem/am poinformowany/a, że wydarzenie będzie nagrywane przez Organizatorów. W przypadku publikacji całego bądź fragmentu nagrania wizerunek uczestników nie będzie rozpowszechniany - ewentualnej publikacji na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów podlega tylko część prezentacyjna spotkania, bez aktywnego udziału uczestników. W przypadku warsztatów odbywających się na sali wydarzenie będzie fotografowane i filmowane przez Organizatorów. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach z warsztatów, w szczególności na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów.

0,00 PLN

Sprawdź ofertę abonamentów

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników. Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektoronicznej po warsztacie oraz za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Zapisz się na warsztat!