#266

Machine Learning & Deep Learning – wprowadzenie i przegląd algorytmów

Podczas warsztatu uczestnicy korzystają z własnych laptopów. Organizator zapewnia kawę herbatę oraz pizzę w porze lunchowej.

Żarówka

Czego się nauczysz?

Celem warsztatu jest pokazanie na przykładach powszechnie wykorzystywanych rozwiązań w branży ML/AI. Każdy z omawianych algorytmów zostanie zaprezentowany od strony teoretycznej oraz implementacyjnej.
Notatnik

Wymagania wstępne

Stack technologiczny: Python 3.X, numpy, pandas, matplotlib, scikit-learn, TensorFlow, Keras.

Prowadzący

Waldemar Kołodziejczyk:

Pracuje jako Machine Learning Engineer w firmie Makeitright. Profesjonalnie i akademicko związany z nowoczesną energetyką, tworzy rozwiązania oparte o szeregi czasowe i uczenie ze wzmocnieniem. Zajmuje się pełnym cyklem zagadnień, od dekompozycji problemu biznesowego, poprzez analizy i research aż po trenowanie i deployment modeli na produkcję. Jako trener prowadzi kursy z obszaru Data Science i Machine Learning w Sages.

Program warsztatów

 1. Wstęp, nazewnictwo i źródła danych.
 2. Preprocessing danych.
 3. Problem klasyfikacji i miary oceny modeli.
  1. Regresja Logistyczna.
  2. Maszyny Wektorów Wspierąjacych (SVM + Kernel).
  3. Drzewa Decyzyjne.
  4. Lasy Drzew Losowych.
  5. Naiwny Bayes.
  6. Metoda Najbliższych Sąsiadów (K-NN)
  7. Sieci neuronowe.
 4. Problem regresji i miary ocen modeli.
  1. Regresja Liniowa.
  2. Regresja Wielomianowa.
  3. Maszyny Wektorów Wspierąjacych (SVR + Kernel).
  4. Drzewa Decyzyjne.
  5. Lasy Drzew Losowych.
  6. Sieci neuronowe.
 5. Redukcja wymiarowości i metody wizualizacji danych.
  1. Drzewa Decyzyjne
  2. Principal Component Analysis (PCA)
  3. t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE)
 6. Podsumowanie i zakończenie.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji wydarzenia oraz jego odwołania w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.