#289

Machine Learning & Deep Learning – wprowadzenie i przegląd algorytmów

Podczas warsztatu uczestnicy korzystają z własnych laptopów. Organizator zapewnia kawę herbatę oraz pizzę w porze lunchowej.

Żarówka

Czego się nauczysz?

Celem warsztatu jest pokazanie na przykładach powszechnie wykorzystywanych rozwiązań w branży Machine Learning. Każdy z omawianych algorytmów zostanie zaprezentowany od strony teoretycznej oraz implementacyjnej.
Notatnik

Wymagania wstępne

Stack technologiczny: Python 3.X, numpy, pandas, matplotlib, scikit-learn.

Prowadzący

Waldemar Kołodziejczyk:

Pracuje jako Machine Learning Engineer w firmie Makeitright. Profesjonalnie i akademicko związany z nowoczesną energetyką, tworzy rozwiązania oparte o szeregi czasowe i uczenie ze wzmocnieniem. Zajmuje się pełnym cyklem zagadnień, od dekompozycji problemu biznesowego, poprzez analizy i research aż po trenowanie i deployment modeli na produkcję. Jako trener prowadzi kursy z obszaru Data Science i Machine Learning w Sages.

Program warsztatów

 1. Wstęp, nazewnictwo i źródła danych.
 2. Preprocessing danych.
  1. Rodzaje zmiennych.
  2. Wyszukiwanie wartości odstających.
  3. Uzupełnianie brakujących danych.
  4. Encoding zmiennych kategorycznych.
  5. Skalowanie danych.
  6. Podział zbioru danych i walidacja krzyżowa.
  7. Dobre praktyki i strategie doboru modeli.
 3. Problem regresji.
  1. Regresja Liniowa.
  2. Regresja Wielomianowa.
  3. Maszyny Wektorów Wspierąjacych (SVR + Kernel).
  4. Drzewa Decyzyjne.
  5. Lasy Drzew Losowych.
  6. Zespół Extra-Trees.
 4. Miary oceny modeli przy problemie regresji.
 5. Problem klasyfikacji.
  1. Metoda Najbliższych Sąsiadów (K-NN).
  2. Regresja Logistyczna.
  3. Maszyny Wektorów Wspierąjacych (SVM + Kernel).
  4. Drzewa Decyzyjne.
  5. Lasy Drzew Losowych.
  6. Zespół Extra-Trees.
 6. Miary oceny modeli przy problemie klasyfikacji.
 7. Podsumowanie i zakończenie.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji wydarzenia oraz jego odwołania w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.