#804

Jak stworzyć i wdrożyć system celów, który będzie wspierać współpracę w zespole?

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat całodniowy w godz. 9:00-17:00 (8 h) 🟢

Menedżerowie, z którymi rozmawiam, coraz częściej zwracają uwagę na brak współpracy w swoich zespołach. Równocześnie, obserwuję w wielu firmach tendencję do indywidualizacji pracy (koncentracji na indywidualnych celach i zadaniach). Można spytać o brakujący element – to często brak celów zespołowych skorelowanych z celami indywidualnymi.
Podczas warsztatu poruszymy tematy związane z tzw. produktywnością indywidualną i zespołową. Poszerzymy perspektywę – spojrzymy na koncepcję zarządzania przez cele w kontekście motywacji 3.0. Przedstawię dwa podejścia do zarządzania przez cele: MBO i OKR. Wyjdziemy daleko poza utarty schemat SMART.
Będziemy pracować w formule warsztatowej – zapraszam do dzielenia się doświadczeniami i wykorzystania tego czasu, by „popróbować” różnych metod, a następnie wybrać te, które najlepiej pasują do Twojego kontekstu zawodowego.

Żarówka

Czego się nauczysz?

- Uporządkujesz i pogłębisz wiedzę nt. specyfiki pracy indywidualnej, grupowej i zespołowej,
- Dowiesz się, jakie czynniki wpływają na motywację pracowników i dlaczego jest to ważne w kontekście wyznaczania celów,
- Poznasz narzędzia oraz techniki pomagające budować system celów indywidualnych i zespołowych w zespole, oraz nauczysz się wykorzystywać je w codziennej praktyce zawodowej,
- Będziesz wiedzieć, z jakich metod i kiedy korzystać przy wyznaczaniu celów indywidualnych oraz zespołowych.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Dla wszystkich, którzy zarządzają zespołami – zarówno menedżerów/ek i liderów/ek, jak i HR Business Partnerów/ek. Przyda się doświadczenie w zarządzaniu zespołami (acz nie jest to warunek konieczny do udziału w warsztacie).
Notatnik

Wymagania wstępne

Będziemy pracować warsztatowo z wykorzystaniem tablicy wirtualnej oraz dokumentów współdzielonych – dużo wygodniej pracować przy komputerze (tablet i telefon słabo się sprawdzają).
Wszystkie linki (z opcją anonimowego logowania) uczestnicy_czki otrzymają w trakcie warsztatu.

Prowadzący

Agata Brataniec:

Trenerka biznesu, facylitatorka, konsultantka DISC D3, moderatorka Design Thinking, menedżerka. Przez 14 lat pracowała jako menedżer projektów i zespołów w mśp, ngo i korporacjach. Przez ostatnie 6 lat związana z zespołami IT. Od 4 lat facylitatorka (facylituje sesje projektowe i strategiczne). Współtworzy WSZECHwŚWIAT – społeczność absolwentów (trenerów, coachów, facylitatorów) Wszechnicy UJ. W pracy zespołowej najbardziej ceni różnorodność – charakterów, punktów widzenia, pomysłów. Wierzy, że każdy ma w sobie potencjał i moc możliwości, które wystarczy uwolnić.

Program warsztatów

Moduł I: Wprowadzenie:

1. Grupa czy zespół? – cechy pracy grupowej i zespołowej,

2. Stacjonarnie, zdalnie, hybrydowo – współczesne wyzwania dla zespołowości i pomysły na podniesienie poziomu współpracy,

3. Praca indywidualna a praca zespołowa – co jest bardziej efektywne.

Moduł II: Dlaczego cele są ważne:

1. Motywacja zewnętrzna i motywacja wewnętrzna,

2. Motywacja 3.0,

3. Zarządzanie systemem a zarządzanie ludźmi.

Moduł III: Grupy celów:

1. Misja, wizja, wartości – fundament celów zespołowych i indywidualnych,

2. Typologia celów.

Moduł IV: Zarządzanie przez cele:

1. MBO – klasyczny model zarządzania przez cele,

2. OKR – model zarządzania przez wyzwania,

3. Techniki formułowania celów,

4. Cele zespołowe i cele indywidualne,

5. Model GROW,

Parametry celów – mierniki celów, a kluczowe wskaźniki efektywności,

Kaskadowanie celów – jak i kiedy.

Moduł V: Priorytety:

1. Metody nadawania priorytetów.

Moduł VI: Rozliczanie z wyników:

1. Monitorowanie zamiast kontroli,

2.Model GOLD,

3. Rozliczanie z wyników.

Celebracja osiągnięć i nagrody.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.