#985

Jak pisać specyfikację, aby zespół chciał ją czytać?

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢Warsztat wieczorny w godz. 17:00-21:00 (4 h)🟢

 

Specyfikacja wymagań to nie literatura piękna – zwykle nie jest szczególnie porywająca i nie wciąga czytelnika w akcję. W projektach informatycznych jest jednak bardzo istotna, ponieważ na jej podstawie powstaje implementacja oraz planowane są testy. Jak zapewnić, aby Twoja specyfikacja była czytelna i zrozumiała dla odbiorców? Jak dostarczyć informacje, które są wartościowe i istotne? Jakie to są informacje – o tym porozmawiamy na warsztacie.
Żarówka

Czego się nauczysz?

- Jakie są główne powody, dla których zespół nie chce czytać Twojej specyfikacji
- W jaki sposób zaprojektować specyfikację, aby zawarte w niej informacje były wartościowe dla początkujących
- W jaki sposób sprawdzić, czy Twoja specyfikacja wnosi wartość dla zespołu
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Dla analityków biznesowych i systemowych, właścicieli produktu, osób zaangażowanych w tworzenie specyfikacji wymagań, członków zespołów projektowych
Notatnik

Wymagania wstępne

Brak

Prowadzący

Karolina Zmitrowicz:

Doświadczona inżynier wymagań i menedżer jakości, aktywnie działająca na rzecz promowania kultury jakości w IT. Karolina pracuje jako niezależny konsultant IT w obszarach inżynierii wymagań, analizy biznesowej i zarządzania jakością, pomagając klientom usprawnić ich działania oraz procesy wytwórcze w celu osiągnięcia lepszych wyników biznesowych. W pracy łączy biznes i IT wykorzystując różnorodne doświadczenia oraz wiedzę zdobytą w różnych obszarach działalności - od testowania, przez analizę, po zarządzanie procesami.
Poza pracą zawodową Karolina jest zaangażowana w szereg działań non-profit mających na celu poprawę metod wytwarzania oprogramowania oraz jest aktywnym członkiem kilku organizacji działających na rzecz zwiększenia wiedzy i dojrzałości społeczności inżynierii wymagań i QA.

Program warsztatów

1. Znaczenie specyfikacji wymagań – krótkie wprowadzenie
2. Zawartość informacyjna specyfikacji – jaka informacja jest istotna dla poszczególnych członków zespołu
3. Projektowanie użytecznej specyfikacji wymagań
4. Podsumowanie

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisz się na warsztat

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników. Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektoronicznej po warsztacie oraz za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Zapisz się na warsztat!