#837

Jak dobrze specyfikować wymagania?

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat wieczorny w godz. 17:00-21:00 (4 h) 🟢

Intensywne warsztaty obejmujące tematykę specyfikacji wymagań. Przećwiczymy różne sposoby opisu wymagań – od metod 'tradycyjnych’, po metody 'zwinne’. Omówimy, co wpływa na wybór formy specyfikacji wymagań, dowiemy się jak określać wymaganą zawartość informacyjną i ustalić właściwy poziom szczegółowości opisu. Innymi słowy – nauczymy się tak specyfikować wymagania, by spełniały potrzeby i oczekiwania grupy docelowej przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń projektowych.

Praktyki omawiane na szkoleniu oparte są na międzynarodowych normach oraz wnioskach z doświadczeń projektowych.

Żarówka

Czego się nauczysz?

- Określać, jaka informacja powinna być zawarta w opisie wymagania,
- Opisywać wymagania przy pomocy różnych metod (w zależności od kontekstu projektowego oraz wymagań interesariuszy).
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat przeznaczony dla:
- analityków biznesowych i systemowych, projektantów, osób biorących udział w tworzeniu opisów wymagań,
- testerów i personelu QA zaangażowani w ocenę jakości wymagań.
Notatnik

Wymagania wstępne

- Znajomość cyklu życia wytwarzania oprogramowania,
- Znajomość koncepcji wymagania i typów wymagań,

Wymagania instalacyjne:
- utworzone konto na MIRO.

Prowadzący

Karolina Zmitrowicz:

Doświadczona inżynier wymagań i menedżer jakości, aktywnie działająca na rzecz promowania kultury jakości w IT. Karolina pracuje jako niezależny konsultant IT w obszarach inżynierii wymagań, analizy biznesowej i zarządzania jakością, pomagając klientom usprawnić ich działania oraz procesy wytwórcze w celu osiągnięcia lepszych wyników biznesowych. W pracy łączy biznes i IT wykorzystując różnorodne doświadczenia oraz wiedzę zdobytą w różnych obszarach działalności - od testowania, przez analizę, po zarządzanie procesami.
Poza pracą zawodową Karolina jest zaangażowana w szereg działań non-profit mających na celu poprawę metod wytwarzania oprogramowania oraz jest aktywnym członkiem kilku organizacji działających na rzecz zwiększenia wiedzy i dojrzałości społeczności inżynierii wymagań i QA.

Program warsztatów

1. Krótki przegląd typów wymagań,
2. Zawartość informacyjna wymagań w zależności od typu i grupy docelowej,
3. Metody opisu wymagań:
– ISO/IEC/IEEE 29148,
– EARS,
– Przypadki użycia,
– User story i kryteria akceptacji.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.