#974

[ZMIANA TERMINU] Jak budować motywację i zaangażowanie w zespołach IT?

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢 Warsztat weekendowy w godz. 09:00-13:00 (4 h) 🟢

ZMIANA TERMINU Z 8 CZERWCA NA 16 CZERWCA

Jak motywować i podnosić zaangażowanie pracowników IT, kiedy na rynku obowiązuje „wyścig wynagrodzeń”, praca zdalna nie sprzyja budowaniu relacji ani między pracownikami, ani między pracownikami a przełożonymi, a także nie sprzyja budowaniu poczucia przynależności do firmy? Co wobec tego nas motywuje i sprawia, że chce nam się chcieć?

Żarówka

Czego się nauczysz?

- Poznasz współczesne teorie motywacji i ich przełożenie na kontekst pracy w branży IT
- Dowiesz się, jakie czynniki wpływają na motywację pracowników wg badań Instytutu
Gallupa oraz jak ma się to do kontekstu pracy w IT
- Poznasz narzędzia i techniki pomagające analizować poziom motywacji i
zaangażowania w zespole i dowiesz się jak wykorzystywać je w codziennej praktyce
- Nauczysz się prowadzić rozmowy na temat motywacji
- Dowiesz się, co zrobić, by w sezonie (przed)urlopowym zadbać o wyrównany poziom
motywacji i zaangażowania w zespole
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Dla wszystkich, którzy zarządzają zespołami – zarówno menedżerów i liderów, jak i przedstawicieli
działów HR i People & Culture. Przyda się doświadczenie w zarządzaniu zespołami, ale nie jest to
warunek konieczny do udziału w warsztacie.
Notatnik

Wymagania wstępne

Będziemy pracować warsztatowo z wykorzystaniem tablicy wirtualnej oraz dokumentów
współdzielonych – dużo wygodniej pracować przy komputerze (tablet i telefon słabo się
sprawdzają).
Wszystkie linki (z opcją anonimowego logowania) uczestnicy otrzymają w trakcie warsztatu.

Prowadzący

Agata Brataniec:

Trenerka biznesu, facylitatorka, konsultantka DISC D3, moderatorka Design Thinking, menedżerka. Przez 14 lat pracowała jako menedżer projektów i zespołów w mśp, ngo i korporacjach. Przez ostatnie 6 lat związana z zespołami IT. Od 4 lat facylitatorka (facylituje sesje projektowe i strategiczne). Współtworzy WSZECHwŚWIAT – społeczność absolwentów (trenerów, coachów, facylitatorów) Wszechnicy UJ. W pracy zespołowej najbardziej ceni różnorodność – charakterów, punktów widzenia, pomysłów. Wierzy, że każdy ma w sobie potencjał i moc możliwości, które wystarczy uwolnić.

Program warsztatów

I. Współczesne teorie motywacji
1. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
2. Teoria Herzberga
3. Koncepcja Pinka
4. Teoria a rzeczywistość – jak przenieść teorię na kontekst biznesowy?

II. Motywacja w perspektywie indywidualnej i zespołowej
1. Mapowanie sytuacji w zespole
2. Rozmowy indywidualne z wykorzystaniem praktyk Management 3.0

III. Czynniki budujące zaangażowanie
1. Czynniki zaangażowania wg Instytutu Gallupa

IV. Co zrobić, by w sezonie (przed)urlopowym utrzymać motywację i zaangażowanie
pracowników – Bank pomysłów i dobrych praktyk

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisz się na warsztat

Dieta (pomiń przy warsztatach zdalnych)

Zostałem/am poinformowany/a, że wydarzenie będzie nagrywane przez Organizatorów. W przypadku publikacji całego bądź fragmentu nagrania wizerunek uczestników nie będzie rozpowszechniany - ewentualnej publikacji na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów podlega tylko część prezentacyjna spotkania, bez aktywnego udziału uczestników. W przypadku warsztatów odbywających się na sali wydarzenie będzie fotografowane i filmowane przez Organizatorów. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach z warsztatów, w szczególności na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów.

59,00 PLN

Sprawdź ofertę abonamentów

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników. Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektoronicznej po warsztacie oraz za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Zapisz się na warsztat!