#761

ITIL 4 Foundation- wprowadzenie do zarządzania usługami informatycznymi

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat wieczorny w godz. 17:00-21:00 (4 h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

- Pozyskasz podstawową wiedzę w zakresie zarządzania usługami zgodnie z biblioteką najlepszych praktyk ITIL,
- Zrozumiesz, jak działa model zarządzania usługami według ITIL®4, czym jest usługa, jakie relacje łączą dostawcę z konsumentami i jak powstaje wartość,
- Zrozumiesz ITIL®4 w aspekcie słownika i kluczowych pojęć,
- Uzyskasz wiedzę o tym, jak wygląda Cykl Życia Usługi, na którym opiera się funkcjonowanie biblioteki ITIL,
- Zostaniesz wprowadzony do egzaminu ITIL®4 Foundation (jak wygląda egzamin, jakie są warunki podejścia).
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat adresowany jest do wszystkich osób, które zajmują się świadczeniem i rozwojem usług IT- kierowników działów i zespołów IT, pracowników działów nieinformatycznych korzystających z usług IT, pracowników zespołów utrzymania oraz wsparcia usług IT.
Warsztat będzie przydatny dla wszystkich osób spoza obszaru IT, które są zaangażowane w definiowanie wymagań lub weryfikowanie jakości usług informatycznych.
Notatnik

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych. Doświadczenie w zarządzaniu/świadczeniu/wsparciu usług IT będzie przydatne, ale nie jest niezbędne.

Prowadzący

Michał Buczek:

Trener IT specjalizujący się w tematach związanych z zarządzaniem projektami. Entuzjasta metodyk zwinnych, doświadczony w pracy zarówno jako Project Manager, Product Owner , Scrum Master.

Absolwent wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu efektywnego zarządzania w IT na SGH. Nabyta wiedza oraz doświadczenie pozwalają mu kompleksowo zarządzać wymaganiami projektowymi i produktowymi.

Obecnie zatrudniony jako Project Manager w firmie zajmującej się świadczeniem usług z zakresu aplikacji płatniczych, wydawnictwa kart płatniczych, processingu transakcji dla największych banków w Polsce.

Program warsztatów

1. Wstęp i przegląd ITIL
2. Kluczowe koncepcje zarządzania usługami
3. Cztery wymiary zarządzania usługami (Organizacje i ludzie, Informacje i technologie, Partnerzy i dostawcy, Strumienie wartości i procesy)
4. Pojęcie Strumienia Wartości Usługi (ang. Service Value Stream
5. Praktyki zarządcze ITIL
-Ogólne praktyki zarządzania
-Usługowe praktyki zarządzania
-Techniczne praktyki zarządzania
6. Podsumowanie wiedzy o ITIL® 4

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.