#1001

Funkcje przydatne w codziennej pracy z PostgreSQL

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢 Warsztat weekendowy w godz. 09:00-17:00 (8 h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

Podczas warsztatu dowiesz się:
- Jak wykorzystać funkcje PostgreSQL aby zautomatyzować i uprościć swoje zapytania,
- Poznasz praktyczne scenariusze użycia, aby lepiej wykorzystać możliwości tej bazy danych.,
- Prowadzący przedstawi przykłady funkcji: warunkowych, tekstowych, numerycznych, agregujących, daty i czasu oraz do obsługi wartości nieokreślonych - NULLi,
- Nie zabraknie też zadań do samokształcenia.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat jest skierowany do osób, które:
- Pracują na co dzień z PostgreSQL,
- Planują w przyszłości pracować z PostgreSQL,
- Chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu tej bazy danych,
- Chcą nauczyć się nowych zagadnień lub powtórzyć/utrwalić już zdobytą wiedzę.
Notatnik

Wymagania wstępne

Na czas warsztatu wymagamy:
- Zainstalowanego oprogramowania PostgreSQL,
- Podstawowej znajomości języka SQL i składni zapytań,
- Podstawowej znajomości PostgreSQL,
- Chęci do nauki.

Prowadzący

Maciej Tomaszewski 🆕:

Trener SQL, inżynier danych i analityk z kilkuletnim doświadczeniem w branży IT. W swojej karierze pracował z najpopularniejszymi narzędziami do pracy z bazami danych, między innymi: Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Oracle. W ramach wewnętrznego programu dzielenia się wiedzą przeprowadził około 20 warsztatów z SQL które zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników, szczególnie za praktyczne podejście i zadania do samokształcenia - bardzo podobne do tych, którymi zajmował się w swojej pracy zawodowej. Został 2-krotnie wyróżniony w cyklicznej, półrocznej ocenie jako najbardziej zaangażowany trener z grupy 15-20 osób. Poza doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń posiada również doświadczenie komercyjne zdobywane w dwóch różnych firmach w kilku różnych branżach. Maciej gwarantuje że na jego szkoleniach nie zabraknie praktyki.

Program warsztatów

1. Wstęp, przygotowanie i omówienie danych, na których będziemy pracować
2. Kluczowa funkcja warunkowa
3. Przykłady funkcji tekstowych
4. Przykłady funkcji daty i czasu
5. Przykłady funkcji agregujących
6. Przykłady funkcji numerycznych
7. Zadania do samokształcenia po każdym module powyżej

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisz się na warsztat

Dieta (pomiń przy warsztatach zdalnych)

Zostałem/am poinformowany/a, że wydarzenie będzie nagrywane przez Organizatorów. W przypadku publikacji całego bądź fragmentu nagrania wizerunek uczestników nie będzie rozpowszechniany - ewentualnej publikacji na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów podlega tylko część prezentacyjna spotkania, bez aktywnego udziału uczestników. W przypadku warsztatów odbywających się na sali wydarzenie będzie fotografowane i filmowane przez Organizatorów. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach z warsztatów, w szczególności na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów.

119,00 PLN

Sprawdź ofertę abonamentów

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników. Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektoronicznej po warsztacie oraz za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Zapisz się na warsztat!