#835

Efektywni czy zajęci? Czyli o co tak naprawdę chodzi w zwinności

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat weekendowy w godz. 9:00-13:00 (4 h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

Na warsztacie dowiesz się m.in.:
- Jak struktura zespołu wpływa na: kulturę, efektywność, adaptację do zmian,
- Czym są zespoły komponentowe i cross-funkcjonalne,
- Jak zastosować świadomie proces empiryczny w pracy zespołu,
- Jak stworzyć efektywny, interdyscyplinarny zespół,
- Jak zaprojektować zmianę w swoim zespole.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat kierowany głównie do:
- Menagerów zespołów dostarczających oprogramowanie,
- Deweloperów pracujących w zespołach dostarczających oprogramowanie,
- Project Managerów,
- Product Ownerów.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisz się na warsztat

Dieta (pomiń przy warsztatach zdalnych)

Zostałem/am poinformowany/a, że wydarzenie będzie nagrywane przez Organizatorów. W przypadku publikacji całego bądź fragmentu nagrania wizerunek uczestników nie będzie rozpowszechniany - ewentualnej publikacji na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów podlega tylko część prezentacyjna spotkania, bez aktywnego udziału uczestników. W przypadku warsztatów odbywających się na sali wydarzenie będzie fotografowane i filmowane przez Organizatorów. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach z warsztatów, w szczególności na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów.

59,00 PLN

Sprawdź ofertę abonamentów

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników. Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektoronicznej po warsztacie oraz za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Zapisz się na warsztat!