#758

[ZMIANA GODZINY] Docker, Kubernetes, Helm – trzej jeźdźcy konteneryzacji

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat weekendowy w godz. 11:30-15:30 (4 h) 🟢

Godzina rozpoczęcia warsztatu została przesunięta. Pierwotny czas spotkania 09:00-13:00 został zmieniony na 11:30-15:30. 

Żarówka

Czego się nauczysz?

W trakcie warsztatu omówimy podstawy konteneryzacji przy wykorzystaniu Dockera, Kubernetes i Helm (część teoretyczna i praktyka). Zaprezentowana zostanie architektura kontenerów, podstawowe typy zasobów kubernetes, budowa chartów helmowych, a także możliwości i ograniczenia narzędzi podczas praktycznego deploymentu. Szkolenie ma charakter wprowadzający oraz typowo warsztatowy (wymagana komunikacja dwukierunkowa).
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat jest dedykowany dla osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę IT o podstawy konteneryzacji. W trakcie warsztatu zapoznamy się z podstawami Dockera, Kubernetes i Helm.
Notatnik

Wymagania wstępne

- Chęć do nauki i otwarty umysł, a także podstawowa wiedza z zakresu IT,
- Na lokalnej maszynie proszę o zainstalowanie: Docker Desktop, Visual Studio Code, Kubernetes-CLI i helm.

Prowadzący

Przemysław Chmielecki:

Specjalista IT i wykładowca akademicki. Absolwent 5 kierunków (informatyka, kognitywistyka, filozofia, socjologia, resocjalizacja).
-
W obszarze IT specjalista w zakresie chmury obliczeniowej (Azure, AWS, GCP), infrastruktury serwerowej, wirtualizacji, konteneryzacji, automatyzacji, skryptowania, DevOps i Scrum/Agile.
-
Certyfikaty: Azure Solutions Architect Expert, Azure DevOps Engineer Expert, Azure Network
Engineer Associate, Azure Security Engineer Associate, Azure AI Engineer Associate, AWS Cloud
Practitioner, AWS Solutions Architect Associate, Certified Kubernetes Administrator, Terraform
Certified Associate, AgilePM, PRINCE2, ITIL, M_o_R.
-
W obszarze akademickim – pracownik naukowy kilku warszawskich uczelni. Zainteresowania naukowe: Science Technology Studies (STS), szkolnictwo wyższe i uniwersytet. Publikacje dostępne w Academia.edu,  ResearchGate .

Program warsztatów

Program warsztatu
09:00-09:30 Wstęp, omówienie zasad
09:30-09:50 Sprawdzenie środowiska
09:50-10:00 Przerwa kawowa
10:00-10:50 Podstawy konteneryzacji i Docker
10:50-11:00 Przerwa kawowa
11:00-11:50 Wprowadzenie do Kubernetes
11:50-12:00 Przerwa kawowa
12:00-12:50 Wprowadzenie do Helm i deployment aplikacji
12:50-13:00 Podsumowanie i zakończenie

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.