#267

DevOps

Uwaga! Warsztat w wtorek!

Podczas warsztatu uczestnicy korzystają z własnych laptopów. Organizator zapewnia przerwy kawowe oraz lunch.

Żarówka

Czego się nauczysz?

Warsztat wprowadza w procesy Continuous Integration/Delivery oraz ruch DevOps. W sposób bardziej poglądowy a mniej techniczny, pozwala na zrozumienie ogółu nowoczesnego podejścia do wytwarzania oprogramowania, a także uporządkowuje terminologię i narzędzia zgromadzone wokół tych technik.

Podczas spotkania uczestnik pozna tematy strategii branchowania i wersjonowania, metod testowania pull-requestów, rodzajów testów i czasu ich użycia. Przedstawiony zostanie również schemat Git Flow oraz dobre inżynieryjne praktyki tworzenia kodu i pracy zespołu.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat przeznaczony jest dla liderów zespołów, kierowników produktów, dyrektorów i kierowników działów jak również dla osób pracujących przy wytwarzaniu oprogramowania.

Prowadzący

Matt Harasymczuk:

Jest głównym inżynierem technologii kosmicznych i oprogramowania w Astro Tech and Bioastronautics Research gdzie tworzy HabitatOS - system operacyjny dla przyszłych baz na Księżycu i Marsie. Wcześniej pracował w Europejskiej Agencji Kosmicznej, w Allegro oraz w Centralnym Ośrodku Informatyki jako główny specjalista ds. architektury procesów. Studiował lotnictwo i kosmonautykę w Lotniczej Akademii Wojskowej oraz informatykę na Politechnice Poznańskiej. Autor sześciu książek dotyczących inżynierii oprogramowania oraz astronautyki. W jego 500+ szkoleniach łącznie brało udział ponad 6 tysięcy osób.

Program warsztatów

 1. Elementy CI:
  1. elementy składowe procesów CI;
  2. wpływ działań CI na codzienną pracę interesariuszy projektu;
 2. Zakresy ryzyk adresowane w CI:
  1. ryzyka techniczne w wytwarzaniu oprogramowania
  2. ryzyka zarządcze
  3. procesy CI – codzienna obsługa nieprzewidzianych zdarzeń.
  4. niska jakość kodu źródłowego.
  5. kod niegotowy do wdrożenia.
  6. późne wykrywanie błędów.
  7. merge’owanie zmian w kodzie przez kilka zespołów.
  8. pojęcie długu technologicznego – źródła i zagrożenia;
  9. informacje zwrotne z procesów CI a dług technologiczny;
 3. Wstęp do CI / CD.
  1. ciągłe budowanie.
  2. ciągłe testowanie.
  3. ciągła inspekcja.
  4. ciągłe wdrażania.
  5. polityka wdrożeń.
  6. konwencja nazewnicza wersji
  7. wersjonowanie.
  8. kategorie zespołów: infrastruktura, backend, frontend
 4. Automatyzacja i narzędzia
  1. ciągłej integracji
  2. ciągłej inspekcji
  3. ciągłego testowania
  4. automatyzacji konfiguracji infrastruktury
  5. ciągłego wdrożenia
  6. feature Flags / Feature Toggles
  7. migracji schematu bazy danych
  8. konteneryzacji
  9. ciągłego monitoringu
 5. Lean Startup
  1. optymalizacja przepływu wartości
  2. kanban
  3. build – Measure Learn
  4. testy A/B
 6. Zarządzanie zmianą, czyli wdrożenie DevOps w organizacji
  1. DevOps a Scrum
  2. DevOps a Lean Startup
  3. DevOps a ITIL

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji wydarzenia oraz jego odwołania w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.