#402

CI/CD – Podstawy i optymalizacja

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

Droga do wdrożenia DevOps i Agile Service Management w dowolnej organizacji jest pełna przeszkód dla programistów i innych interesariuszy. Wyzwania te są często spowodowane niezrozumieniem, częściowym wdrożeniem lub nawet całkowitym pominięciem kluczowych praktyk CI / CD. Teraz, gdy organizacje pozycjonują się w oparciu o praktyki DevOps ze strategią Software Delivery Management, ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej jest wdrażanie najlepszych praktyk CI / CD i przygotowanie się na przyszłość.

Warsztat CI /CD Podstawy i optymalizacja zapewnia szerokie zrozumienie 7 filarów DevOps oraz pryncypiów i kluczowych zasad takich jak Kultura Automatyzacja Lean Pomiary i Współdzielenie, jak również CI/CD/CD/CT/CM.

Żarówka

Czego się nauczysz?

Warsztat CI /CD Podstawy i optymalizacja przeznaczone jest dla uczestników zaangażowanych w projektowanie, wdrażanie i zarządzanie potokami wdrożeń DevOps i łańcuchami narzędzi, które obsługują ciągłą integrację (CI), ciągłe dostarczanie (CD), ciągłe testowanie, ciągłe monitorowanie i ciągłe wdrażanie. Uczestnicy poznają Strategię, CI/CD/CD/CT/CM, podstawowe procesy, wskaźniki, oraz kwestie kulturowe niezbędne w organizacji stosującej praktycznie ciągłe dostarczanie.

Dzięki wiedzy uzyskanej na warsztacie uczestnicy dowiedzą się jak w oparciu o potoki ciągłego dostarczania szybko reagować na zmiany rynkowe poprzez zwiększenie prędkości dostarczania zmian w oprogramowaniu przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka i obniżeniu kosztów. Warsztat pomaga zrozumieć jak zwiększenie poziomu automatyzacji wpływa na produktywność i morale pracowników poprzez umożliwienie koncentracji na działaniach wartościo-twórczych i kreatywnych.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat skierowany jest do wszystkich zainteresowanych poznaniem zasad ciągłej integracji i ciągłego dostarczania (Continuous Integration, Continuous Delivery), a w szczególności:
- Inżynierów odpowiedzialnych za budowę i wdrażanie rozwiązań,
- Architektów infrastruktury,
- Kierowników IT,
- Zarządzających wydaniami (Release management),
- Programistów,
- Testerów,
- Pracowników zespołów zapewnienia jakości,
- Integratorów systemów,
- Specjalistów ds. bezpieczeństwa,
- Zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu DOI Continuous Delivery Architecture
Notatnik

Wymagania wstępne

'- Podestowe zrozumienie DevOps, Agile, SCRUM, Lean,
- Ogólne podstawy Continuous Everything (CI/CD/CD/CT/CM)
- Podstawowa znajomość procesów z obszaru Service Transition
Podczas warsztatu uczestnicy korzystają z własnych laptopów.

Prowadzący

Arkadiusz Gałecki:

Ekspert Zarządzania Usługami IT ITIL/Lean/Devops. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania usługami IT zgodnie z ITIL. Uczestniczył i realizował w wiele projektów związanych z transformacją IT oraz budową organizacji zorientowanych usługowo. Pełnił ważne funkcje w wielu organizacjach w tym Service Level Managera, IT Service Quality Managera, Service Continuity and Disaster Recovery Manager. Zarządza projektami i portfelem projektów (PPM) oraz realizuje duże i złożone projekty w obszarze strategii, projektowania, budowy, utrzymania oraz transformacji IT, w oparciu o Devops, CI,CD, ITIL, Agile, SCRUM, Lean IT, TOC. Posiada szerokie doświadczenie trenerskie - prowadzi warsztaty i szkolenia od 2007 r. Organizował warsztaty szkoleniowe z zakresu ITSM/ITIL/Devops/Lean/Agile/SCRUM/Continuous Delivery/. Uczestnicy warsztatów podkreślają jego bogate praktyczne doświadczenie.

Program warsztatów

  1. Wprowadzenie
  2. Koncepcja Ciągłego Dostarczania CD
  3. Kultura Współpracy
  4. Projektowanie praktyk Ciągłego Dostarczania
  5. Ciągła Integracja
  6. Ciągłe Testowanie
  7. Ciągłe Wdrażanie
  8. Ciągły Monitoring
  9. Infrastruktura i Narzędzia
  10. Podsumowanie

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.