#842

[BEZPŁATNIE] Bash: Podstawy programowania w powłoce

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat weekendowy w godz. 09:00-17:00 (8 h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

- Poznasz podstawowe elementy języka Bash, w tym zmienne, pętle i instrukcje warunkowe,
- Zrozumiesz działanie potoków i przekierowań w połączeniu z typowymi narzędziami środowiska systemu GNU/Linux,
- Dowiesz się, jak pracować w trybie interaktywnym i wsadowym oraz jak uruchamiać i kontrolować procesy,
- Nauczysz się automatyzować operacje za pomocą skryptów i wykorzystywać język powłoki w codziennej pracy z systemem.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat jest kierowany do początkujących użytkowników systemów z rodziny GNU/Linux, a także tych osób, które dopiero chciałyby zacząć go używać.
Notatnik

Wymagania wstępne

Przed spotkaniem należy przygotować własne środowisko pracy. Może to być dowolna dystrybucja systemu GNU/Linux – np. działająca jako maszyna wirtualna – z możliwością instalacji pakietów z repozytorium systemowego. W przypadku wykorzystania produkcyjnego systemu należy zadbać o jego bezpieczeństwo, żeby wykonywane ćwiczenia nie mogły spowodować przypadkowej utraty danych. W trakcie ćwiczeń i demonstracji będzie wykorzystywana dystrybucja Debian.

Prowadzący

Michał Hermanowicz:

jest pracownikiem naukowym i dydaktycznym. Zajmuje się utrzymaniem oprogramowania aplikacyjnego w środowisku komputerów dużej mocy. Prowadzi zajęcia dla
studentów oraz specjalistyczne szkolenia dla użytkowników klastrów i superkomputerów.

Program warsztatów

Zajęcia mają formę ćwiczeń z instruktażem. Na współdzielonym ekranie będą demonstrowane elementy pracy w powłoce systemu, a także ćwiczenia do samodzielnego wykonania.

Wybrane zagadnienia szczegółowe:
– Czym jest powłoka (shell) – interpreter Bash,
– Praca w trybie interaktywnym i wsadowym,
– Instrukcje powłoki – składnia i przykłady,
– Operacje na plikach i katalogach,
– Zmienne i operacje na zmiennych,
– Skrypty – edycja i uruchamianie,
– Procesy systemowe i ich obsługa (sygnały),
– Operacje wejścia/wyjścia i przekierowania,
– Mechanizm potoku (ang. pipeline),
– Pętle i instrukcje warunkowe,
– Wykorzystanie języka powłoki do przetwarzania danych i zarządzania systemem.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.