#13

Akademia Trenera – Train The Trainer

Jesteś specjalistą IT i czujesz powołanie (lub przymus sytuacyjny) do edukacji swoich kolegów? Stwórz swój niepowtarzalny wizerunek trenerski oraz zdobądź wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia i projektowania szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki szkoleń IT podczas **bezpłatnego, 2-dniowego szkolenia Train The Trainer!**

Podczas szkolenia:

 • – poznasz kryteria sukcesu szkolenia, nauczysz się stosować techniki zwiększające jakość w każdym z tych kryteriów oraz dowiesz się jak skutecznie zbudować własny autorytet i efektywnie wykorzystywać go w trakcie szkolenia,
 • – poznasz specyfikę uczenia się dorosłych – w szczególności osób IT, metody i formuły szkoleń oraz będziesz potrafił wykorzystać tę wiedzę do stworzenia optymalnego szkolenia,
 • – dowiesz się jak można pracować nad zaangażowaniem grupy i własnym oraz dlaczego jest to kluczowe dla sukcesu szkolenia,
 • – zapoznasz się z możliwymi trudnymi sytuacjami – zarówno obiektywnymi – wynikającymi np. ze zróżnicowanego poziomu w grupie, pytaniami, na które nie znamy odpowiedzi, jak i wynikającymi z indywidualnych postaw uczestników oraz sposobami radzenia sobie w ww. sytuacjach.

Mocne strony szkolenia:

 • – szkolenie zaprojektowane jest na bazie naszych doświadczeń ze szkoleniami, obejmujące 8 lat pracy z ponad czterdziestoma trenerami.
 • – dopasowanie do specyfiki szkoleń IT,
 • – zero czystej teorii, dobór wyłącznie zagadnień mających ważne implikacje praktyczne, warsztatowa formuła zajęć, bogata w różnorakie formy dydaktyczne wymagające pełnego zaangażowania uczestników (dyskusje, wystąpienia),
 • – zindywidualizowana informacja zwrotna dla każdego uczestnika.

OPINIE UCZESTNIKÓW POPRZEDNICH EDYCJI:

 • – *(…) Dowiedziałem się wiele nie tylko o szkoleniach, ale też o sobie samym. Dziękuję :)*
 • – *Idąc na szkolenie, myślałem, że będzie lipa i trochę siędę nudził, ale było super i cieszę się, że poświęciłem na nie weekend. Dziękuję.*
 • – *Bardzo fajne szkolenie. Nie był to czas zmarnowany. Miła atmosfera na szkoleniu – co oczywiście było zasługą prelegenta.*
 • – *Prowadzący ma świetny kontakt z grupą. Jest bardzo spokojny i opanowany, co wspomaga otwartość uczestników. Ma umiejętność tworzenia bezpiecznego środowiska, w którym nie obawiam się zrobić błędu.*

Partner:
Firma Sages sp. z o.o. posiadająca 10-letnie doświadczenie w kształceniu kadr w branży IT. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń technologicznych otwartych i dedykowanych, których cechą wspólną niezależnie od tematyki szkolenia jest warsztatowa formuła zajęć koncentrująca się na przekazaniu praktycznych umiejętności uczestnikom. Prowadzi także dedykowane projekty reedukacyjne oraz współpracuje z uczelniami wyższymi wspierając realizację zaawansowanych przedmiotów programistycznych, a także prowadząc studia podyplomowe (Politechnika Warszawska, studia z obszaru Big Data). Sages jest stałym organizatorem eventów branżowych dla profesjonalistów IT w ramach inicjatywy Stacja.IT.

Prowadzący

Piotr Nazimek:

Jestem inżynierem pracującym na własny rachunek. Zajmuję się projektowaniem zabezpieczeń oraz ich implementacją z wykorzystaniem np. kart elektronicznych lub sprzętowych modułów bezpieczeństwa. Wolny czas spędzam na wyprawach rowerowych i w górach.

Program warsztatów

 1. Wstęp.
  1. Co to jest szkolenie?
  2. 7 kryteriów sukcesu usługi szkoleniowej.
  3. Struktura projektu szkoleniowego.
  4. Rola trenera.
  5. Specyfika szkoleń technicznych.
 2. Autorytet.
  1. Znaczenie autorytetu.
  2. Jak świadomie budować autorytet, a zarazem nie wprowadzać dystansu.
  3. Jak unikać utraty autorytetu.
  4. Używanie autorytetu – jak wykorzystać autorytet do osiągania celów szkoleniowych.
 3. Zaaangażowanie.
  1. Budowanie zangażowania grupy.
  2. zaangazowanie przez cele.
  3. zaangazowanie przez dobór metod dydaktycznych.
  4. metody specyficzne dla osób z IT.
 4. Metodyka.
  1. Teoria uczenia się.
   1. Jak uczą się dorośli ?
   2. Jak zwiększyć efektywność uczenia?
   3. Jak wykrozystać indywidualne style uczenia się?
  2. Formuły szkoleń i szkoleń technicznych – wady, zalety przesłanki do zastosowania.
   1. Szkolenia podstawowe i wprowadzające (foundations).
   2. Szkolenie dokładne.
   3. Szkolenia przekrojowe (360 view).
   4. Tutorial.
   5. Kata.
   6. Hackathon.
   7. Szkolenie konsultingowe.
   8. I inne.
  3. Metody szkoleniowe i ich zastosowanie w szkoleniach IT.
   1. Warsztat.
   2. Dyskusja.
   3. Quiz.
   4. Studium przypadku.
   5. Inne metody szkoleniowe.
   6. Specyfika branży IT: o czym warto „dyskutować” z programistami, jak ustawić efektywny warsztat itp.
 5. Ramy szkolenia – dobre praktyki.
  1. Jak rozpocząć szkolenie?
  2. Organizacja dnia, moduły przerwy, rozkład intensywności.
  3. Postawa podczas przerw.
  4. Jak zakończyć szkolenie.
 6. Komunikacja troubleshooting.
  1. Konstruowanie dobrej atmosfery.
  2. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
  3. Kontakt z uczestnikami i ich aktywizacja.
  4. Natychmiastowa Informacja zwrotna – znaczenie, sposoby pozyskiwania, przyjmowania i wykorzystywania informacji zwrotnej.
  5. Trudne sytuacje i uczestnicy.
   1. „Trudne pytania”.
   2. Grupa odstająca od oczekiwań, lub nierówna.
   3. Uczestnik wybitny lub z trudnościami w nauce.
   4. „Atak na trenera”.
   5. Problemy techniczne.
   6. Nieobecność na szkoleniu.
   7. I wiele innych.
 7. Zawód trener.
  1. Kto to jest trener? nauczyciel, coach, ekspert, konsultant?
  2. Stres u trenera – możliwe przyczyny i sposoby łagodzenia. Praktyczne sposoby zarządzania własnym zaangażowaniem trenera, ciągły rozwój, unikanie wypalenia.
  3. Indywidualny odcisk palca trenera – czyli jak prowadzić szkolenie zgodnie ze sztuką a zarazem budować unikalność prowadzonych przez siebie szkoleń.
 8. Projektowanie szkolenia.
  1. Definiowanie Celów.
  2. Dobór czasu trwania i zakresu materiału.
  3. Optymalny podział na moduły, harmonogram.
  4. Szacowanie optymalnej ilości materiałów dydaktycznych i ich czasu przygotowania.
  5. Dobór formuły i metody szkolenia do postawionych celów i grupy docelowej.
  6. Materiały szkoleniowe – estetyka i użyteczność.
 9. Projekt szkoleniowy.
  1. Skuteczna Analiza wymagań.
  2. Typy grup szkoleniowych.
  3. Dobór trenera do grupy.
  4. Wpływ aspektów logistycznych na efektywność szkolenia.
  5. Metody oceny efektywności projektu szkoleniowego.
  6. Badanie satysfakcji uczestników – za co trenerzy „obrywają” najczęściej.
  7. Działania poszkoleniowe mające na celu ugruntowanie zdobytej wiedzy.

Uwaga

Wysyłając zgłoszenie, masz szansę rozpocząć współpracę ze Stacją IT i Sages w zakresie prowadzenia warsztatów i szkoleń (autorskich bądź istniejących już w naszej ofercie). Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się drogą mailową lub telefonicznie. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. Wybór uczestników będzie dokonywany na podstawie podanego profilu LinkedIn / Goldenline.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.