#654

[ODWOŁANO] „Agile” i „Scrum” – czy to tylko buzzwordy? Wprowadzenie do zastosowania metodyk

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat weekendowy w godz. 09:00-13:00 (4h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

W trakcie warsztatu omówimy podstawowe różnice i cechy charakteryzujące obydwie metodyki. Zasadniczo poruszone zostanie zagadnienie prowadzenia projektu w formule zwinnej z wszystkimi tego zaletami i ograniczeniami. Szkolenie ma charakter wprowadzający i typowo warsztatowy (wymagana komunikacja dwukierunkowa).
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat jest dedykowany dla członków zespołów projektowych zarówno zarządzanych zwinnie, jak i tradycyjnie.
Notatnik

Wymagania wstępne

Chęć do nauki i otwarty umysł

Prowadzący

Przemysław Chmielecki:

Specjalista IT i wykładowca akademicki. Absolwent 5 kierunków (informatyka, kognitywistyka, filozofia, socjologia, resocjalizacja).
-
W obszarze IT specjalista w zakresie chmury obliczeniowej (Azure, AWS, GCP), infrastruktury serwerowej, wirtualizacji, konteneryzacji, automatyzacji, skryptowania, DevOps i Scrum/Agile.
-
Certyfikaty: Azure Solutions Architect Expert, Azure DevOps Engineer Expert, Azure Network
Engineer Associate, Azure Security Engineer Associate, Azure AI Engineer Associate, AWS Cloud
Practitioner, AWS Solutions Architect Associate, Certified Kubernetes Administrator, Terraform
Certified Associate, AgilePM, PRINCE2, ITIL, M_o_R.
-
W obszarze akademickim – pracownik naukowy kilku warszawskich uczelni. Zainteresowania naukowe: Science Technology Studies (STS), szkolnictwo wyższe i uniwersytet. Publikacje dostępne w Academia.edu,  ResearchGate .

Program warsztatów

10:00-10:30 Wstęp, omówienie zasad
10:30-10:50 Omówienie wybranych doświadczeń projektowych
10:50-11:00 Przerwa kawowa
11:00-11:50 W jaki sposób prowadzi się projekty? Czy metodyki zwinne są „cudownym lekarstwem” na wszystkie bolączki? Praca grupowa
11:50-12:00 Przerwa kawowa
12:00-12:50 W jaki sposób prowadzi się projekty? Czy metodyki zwinne są „cudownym lekarstwem” na wszystkie bolączki? Omówienie wyników
12:50-13:00 Przerwa kawowa
13:00-13:30 Różnice między metodykami
13:30-14:00 Podsumowanie i zakończenie

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.