#600

„Agile” i „Scrum” – czy to tylko buzzwordy? Wprowadzenie do zastosowania metodyk

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat weekendowy w godz. 10:00-14:00 (4h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

W trakcie warsztatu omówimy podstawowe różnice i cechy charakteryzujące obydwie metodyki. Zasadniczo poruszone zostanie zagadnienie prowadzenia projektu w formule zwinnej z wszystkimi tego zaletami i ograniczeniami. Szkolenie ma charakter wprowadzający i typowo warsztatowy (wymagana komunikacja dwukierunkowa).
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat jest dedykowany dla członków zespołów projektowych zarówno zarządzanych zwinnie, jak i tradycyjnie.
Notatnik

Wymagania wstępne

Chęć do nauki i otwarty umysł

Prowadzący

Przemysław Chmielecki:

Specjalista IT i wykładowca akademicki. Absolwent 5 kierunków (resocjalizacja, filozofia, socjologia, kognitywistyka, informatyka).

W obszarze IT specjalista w zakresie chmury obliczeniowej (Azure, AWS), infrastruktury serwerowej, wirtualizacji, konteneryzacji, automatyzacji, skryptowania, DevOps i Scrum/Agile. Certyfikaty: MCSA, MCSE, CKA, AgilePM, PRINCE2, ITIL.

W obszarze akademickim – pracownik naukowy WBST w Warszawie, Kierownik Instytutu Badawczego, Kierownik Studiów Online. Zainteresowania naukowe: Science Technology Studies (STS), szkolnictwo wyższe i uniwersytet. Publikacje dostępne w Academia.edu, ResearchGate.

Program warsztatów

10:00-10:30 Wstęp, omówienie zasad
10:30-10:50 Omówienie wybranych doświadczeń projektowych
10:50-11:00 Przerwa kawowa
11:00-11:50 W jaki sposób prowadzi się projekty? Czy metodyki zwinne są „cudownym lekarstwem” na wszystkie bolączki? Praca grupowa
11:50-12:00 Przerwa kawowa
12:00-12:50 W jaki sposób prowadzi się projekty? Czy metodyki zwinne są „cudownym lekarstwem” na wszystkie bolączki? Omówienie wyników
12:50-13:00 Przerwa kawowa
13:00-13:30 Różnice między metodykami
13:30-14:00 Podsumowanie i zakończenie

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.