#456

Kontrola wersji z Git

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników. Zapraszamy na warsztat z najpopularniejszego systemu kontroli wersji.
Żarówka

Czego się nauczysz?

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie się z działaniem rozproszonego systemu kontroli wersji Git. Omówiony zostanie styl pracy z Gitem uwzględniający dobre praktyki oraz podstawowe polecenia dostępne w tym narzędziu. Szczególny nacisk położony jest na typowe sytuacje, które stwarzają najwięcej problemów początkującym użytkownikom, takie jak rozwiązywanie konfliktów, wycofywanie zmian czy praca ze zdalnymi gałęziami.
Na szkolenie składają się warsztaty przeplatane wykładem. Uczestnicy będą na bieżąco wykonywali różnorodne ćwiczenia, które pozwolą im zapoznać się z Gitem oraz będą łącznikiem pomiędzy kolejnymi tematami poruszanymi w trakcie szkolenia.
Notatnik

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest znajomość obsługi komputera oraz pracy w konsoli.
Uczestnicy w trakcie zajęć korzystają z własnego komputera z systemem Windows, Linux lub macOS.
Należy mieć zainstalowany Git, instrukcje instalacji znajdują się na: https://git-scm.com/downloads
Podczas instalacji wybieramy domyślne opcje.
Podczas warsztatu uczestnicy korzystają z własnych laptopów.

Prowadzący

Piotr Błaszczak:

Full Stack Web Developer od 2007, konsultant i szkoleniowiec. Zaczynał od PHP i MySQL, lecz szybko dostrzegł potęgę JavaScript i NoSQL. Obecnie pisze backend w Node.js z wykorzystaniem Nest, a front w Angular, po obu stronach wykorzystując TypeScript. Miłośnik RxJS oraz programowania reaktywnego.

Poza pracą w IT jest Instruktorem Freedivingu, nurkowania na wstrzymanym oddechu. Balansuje na slackline, skacze na trampolinach, żongluje. Niepytany bez skrępowania zaznaczy, że "morsowałem" ;)

Program warsztatów

 1. Wprowadzenie
  1. jak działają systemy kontroli wersji
  2. charakterystyka pracy z rozproszonym systemem kontroli wersji
 2. Lokalna praca z Gitem
  1. inicjalizacja i konfiguracja repozytorium
  2. zatwierdzanie zmian (commit), narzędzie git gui
  3. przeglądanie zmian (diff), narzędzia do przeglądania zmian
  4. przegląd historii (log), narzędzie gitk
  5. cofanie zmian (reset, reflog)
  6. praca z gałęziami (branch)
  7. scalanie zmian i zmiana bazy (merge, rebase, cherry pick)
  8. rozwiązywanie konfliktów
 3. Zdalne repozytoria
  1. metody dostępu do repozytoriów, używane protokoły (ssh, http)
  2. pobieranie repozytorium (clone)
  3. wypychanie i pobieranie zmian (push, fetch, pull)
  4. praca ze zdalnymi gałęziami
 4. Co dalej?
  1. graficzne nakładki na Git
  2. praca z GitHub, GitLab i BitBucket
  3. GitFlow jako styl pracy w zespole

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.