#15

Czym jest geoinformatyka?

W tym odcinku Łukasz Kobyliński rozmawia z Rafałem Soleckim, kierownikiem studiów podyplomowych Geoinformatyka i geostatystyka, prowadzonych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Pawłem Waligórą z Centrum Technologii Informacyjnych UKSW, a także z Robertem Bembenikiem z Politechniki Warszawskiej. Rozmawiamy o tym czym jest geoinformatyka - w jaki sposób pozyskiwać, przetwarzać, analizować i wykorzystywać dane przestrzenne w aplikacjach informatycznych.

Streszczenie odcinka

  1. Studia Geoinformatyka i geostatystyka – dlaczego właśnie w Instytucie Archeologii UKSW?
  2. Czym jest geoinformatyka?
  3. W jaki sposób można pozyskiwać dane przestrzenne?
  4. Czym jest technologia ALS?
  5. Jakie są etapy przetwarzania danych przestrzennych?
  6. W jaki sposób przechowuje się i analizuje dane przestrzenne?
  7. Jak można łączyć informacje pochodzące z różnych źródeł w celu wysnuwania interesujących wniosków?
  8. W jaki sposób można analizować statystycznie dane, a także przeprowadzać eksplorację danych przestrzennych?
  9. Czym są aplikacje typu WebGIS?
  10. Jakie są przykłady ciekawych zastosowań analiz i aplikacji wykorzystujących dane przestrzenne?

Komentarze

Możliwość komentowania została wyłączona.